NN Group vykázala za rok 2014 veľmi dobré výsledky

NN Group, ktorá na Slovensku zahŕňa ING Životnú poisťovňu, ING dôchodkovú správcovskú spoločnosť a ING Tatry-Sympatia, zverejnila výsledky za štvrtý kvartál roku 2014. Ten sa niesol pre skupinu v znamení úspechu a dobrých finančných výsledkov.

Hospodársky výsledok z bežnej obchodnej činnosti spoločnosti sa zvýšil v porovnaní s posledným kvartálom predchádzajúceho roku o 18,2 % na 260 miliónov eur. Celoročný výsledok narástol o pätinu na 1 086 miliónov eur. K tomuto zvýšeniu významne prispela eliminácia prevádzkových nákladov v Holandsku a nižšie náklady financovania, ďalej tiež zlepšenie výkonov v Netherlands Non-Life, Investment Management a NN Bank. Za posledný kvartál roku 2014 takisto narástol čistý výsledok skupiny, a to na 197 miliónov eur, celoročne na 588 miliónov eur.

Pre skupinu NN bude tento rok významným míľnikom. Pobočky v krajinách, kde skupina pôsobí, prejdú na nový obchodný názov NN. Na Slovensku dôjde k rebrandingu spoločností ING Životná poisťovňa, ING dôchodková správcovská spoločnosť a ING Tatry-Sympatia na NN k 23. marcu 2015.

K zmene mena dochádza v dôsledku oddelenia poisťovacej časti ING od ING Group – skupina poisťovní vytvorila základ pre vznik NN Group, ktorá minulý rok vstúpila na amsterdamskú burzu Euronext. Názov NN je odkazom na pôvodné označenie firmy Nationale-Nederlanden, pod ktorým spoločnosť historicky pôsobila a v roku 1996 aj vstúpila na slovenský trh ako zahraničná poisťovňa.

O NN Group

NN Group pôsobí v 18 krajinách a má viac ako 12 000 zamestnancov. Ponúka poistné produkty, sporenie na dôchodok, správu investícií a bankové služby súkromnej aj firemnej klientele. Svoje produkty a služby ponúka prostredníctvom finančných agentov, maklérov, bánk a využíva aj priamu distribúciu.