18.02.2022

NN Slovensko sa dohodlo na investícii do spoločnosti Finportal

NN Slovensko sa dohodlo na investícii do jednej z najrýchlejšie rastúcich distribučných spoločností na finančnom trhu. Stane sa majoritným akcionárom v spoločnosti Finportal, ktorá je veľkosťou obratu trojkou na trhu finančného sprostredkovania. Celá transakcia ešte podlieha schváleniu Protimonopolným úradom.

Spoločnosti združené pod značkou NN sa dnes starajú o dôchodkové úspory či životné poistenie takmer jedného milióna Slovákov. Finportal združuje viac ako dvetisíc sprostredkovateľov ponúkajúcich komplexné finančné poradenstvo pod vlastným menom a vlastnou značkou. Investíciou sa NN snaží ešte viac posilniť dlhodobú spoluprácu s touto spoločnosťou a chce hľadať oblasti vzájomnej výmeny know-how, napríklad pri digitálnych riešeniach. Sú to práve moderné online riešenia, ktoré spolu s komplexitou ponúkaných produktov zohrávajú v tomto sektore kľúčovú úlohu. Kapitál medzinárodnej skupiny NN ešte viac posilní finančnú stabilitu Finportalu a prinesie ďalšie príležitosti na rozvoj tejto spoločnosti.

Naším zámerom je využiť synergie medzi NN a Finportalom pri zachovaní vzájomnej nezávislosti. Táto dohoda nám prináša veľa príležitostí pri skvalitňovaní servisu pre našich klientov či súčasných obchodných partnerov. Jednou z najdôležitejších oblastí s veľkým potenciálom je práve digitalizácia, v ktorej je Finportal bezpochyby jedným z trhových lídrov. Spoločnosť Finportal a ľudí, ktorí za ňou stoja, chceme podporovať v mnohých oblastiach. Zároveň budeme hľadať príležitosti pre ďalší rozvoj našich interných distribučných sietí v NN,“ komentoval dohodu Peter Brudňák, generálny riaditeľ spoločnosti NN SR.

Doterajšia spolupráca s NN ukázala, že máme spoločné hodnoty a vízie postavené na nezávislosti, profesionalite a transparentnosti s veľkým dôrazom na starostlivosť o klienta. Na základe mnohých rozhovorov so zástupcami NN verím, že nám toto spojenie prinesie v mnohých oblastiach medzinárodné know-how a množstvo príležitostí pre ďalší rast našej spoločnosti,“ doplnil Rudolf Adam, predseda predstavenstva Finportal, a. s.

Uzatvorenie transakcie bude mať na klientov či obchodných partnerov oboch spoločností pozitívny dopad, a to najmä v oblasti digitálnych riešení a v zlepšovaní zákazníckeho servisu. Všetky záväzky a zmluvné dohody ostávajú nezmenené. Nezmenené ostávajú aj obchodné plány oboch spoločností, ich manažment či obchodné značky, pod ktorými pôsobia na Slovensku.