NN Slovensko podporuje študentov v sociálnom podnikaní

NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti sa zapojili do unikátneho medzinárodného projektu Social Innovation Relay, v rámci ktorého prinášajú na stredné školy po celom Slovensku osvetu v oblasti sociálne prospešného podnikania a podporujú finančnú gramotnosť mládeže.

Medzinárodný súťažný projekt Social Innovation Relay (SIR) prebieha od začiatku tohto školského roka do júna 2019. Pod taktovkou mentorov z praxe budú žiaci pracovať v tímoch na realizácii vlastného podnikateľského projektu na tému Sociálna inovácia. Do súťaže o najlepší projekt so sociálnym zameraním, ktorý by mal riešiť kvalitu života, sa zapojilo celkovo 11 európskych krajín. Projekt realizuje nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement v spolupráci s NN.

„Hlavným cieľom projektu je inšpirovať mladých ľudí k inovatívnym sociálnym riešeniam, ktoré budú základom pre lepšiu budúcnosť našich komunít. Projekt prebieha on-line. Študentom ponúka vzdelávací webinár a súťaž v tvorbe inovatívnych podnikateľských konceptov. Víťaz národného finále postúpi do globálneho kola, kde si zmeria sily s tímami z 11 krajín. Našou ambíciou je v rámci Slovenska zapojiť do projektu približne 1300 stredoškolákov,“ hovorí Eva Vargová, riaditeľka Junior Achievement Slovensko.  

Na Slovensku podporuje vzdelávací projekt SIR NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti: „Podpore finančnej gramotnosti mládeže sa venujeme už dlhšie. A presne o to nám ide aj v tomto inovatívnom sociálnom on-line projekte, ktorý formou prípadových štúdií učí žiakov premýšľať kreatívne aj vo finančnej a podnikateľskej sfére. Do projektu sme zapojili aj zopár našich zamestnancov na manažérskej úrovni, ktorí vedia študentom poskytnúť cenné rady a uviesť ich do problematiky fungovania veľkých spoločností. Už v minulosti sme sa presvedčili, že mladí ľudia dokážu rýchlo zúročiť̌ rady odborníkov a poradiť̌ si s podnikateľskou výzvou,“ približuje vzdelávacie aktivity NN SR tlačová́ hovorkyňa Daniela Tomášková́.

Viac informácií nájdete na www.jaslovensko.sk/sir.