NN Životná poisťovňa vyplatila v súvislosti s pandémiou už 100-tisíc eur 150 rodinám

V dôsledku pandémie koronavírusu sa zvýšil počet poistných udalostí spôsobených práceneschopnosťou, hospitalizáciou či úmrtím v dôsledku choroby. Odrazilo sa to i na poistnom plnení - NN Životná poisťovňa vyplatila v súvislosti s ochorením COVID-19 už 100-tisíc € 150 rodinám (údaj k 29. 1. 2021). 

„Vyplatili sme každú poistnú udalosť, ktorá spĺňala dohodnuté poistné podmienky a pri niektorých ešte čakáme na doplňujúce informácie, takže tá suma a počet prípadov nepredstavujú zatiaľ konečné číslo,“ dopĺňa údaje Daniela Tomášková, tlačová hovorkyňa NN Životnej poisťovne.

Pandémia koronavírusu zvýšila záujem klientov o životné poistenie, pretože si v tejto mimoriadnej situácii omnoho viac uvedomujú riziká spojené so zdravím a životom. „Pandémia udrela naplno a ukázala, aké krehké je ľudské zdravie. Naša životná situácia sa môže zmeniť doslova z hodiny na hodinu. V tejto súvislosti aktuálne evidujeme predovšetkým dopyt po krytí rizík súvisiacich s udržateľnosťou príjmu v prípade nepriaznivých životných udalostí obmedzujúcich prácu. Ide najmä o pripoistenia kryjúce práceneschopnosť, hospitalizáciu či invaliditu,“ približuje D. Tomášková, tlačová hovorkyňa NN Životnej poisťovne.  

NN Životná poisťovňa očakáva, že uvedené trendy budú pokračovať aj v tomto roku a čoraz viac klientov sa bude aktívne zaujímať o kvalitu svojich poistiek a predovšetkým o krytie tzv. čistého rizika, t. j. rizikové životné poistenie.   

Záujem o životné poistenie sa zvýšilo i vďaka tomu, že NN Životná poisťovňa prakticky okamžite po zavedení prvého lockdownu ponúkla klientom možnosť kompletného vybavenia všetkých náležitostí online. Netýkalo sa to len nahlásenia a vybavenia poistných udalostí, ale aj uzatvárania nových zmlúv na diaľku cez štandardné produkčné systémy a zariadenia s dotykovým displejom, a to vďaka intuitívnej aplikácii na zdieľanie obsahu a podpisovej aplikácii.