NN Životná poisťovňa vyplatila za 20 rokov zo životných poistiek 190 miliónov eur

NN Životná poisťovňa tento rok oslavuje 20 rokov na slovenskom trhu. Počas svojho doterajšieho pôsobenia si v nej svoj život poistilo viac ako 340 tisíc Slovákov a na poistných udalostiach, vrátane dožitia, im už vyplatila vyše 190 miliónov eur.

NN Životná poisťovňa je s počtom viac ako 150 tisíc platných poistných zmlúv druhou najväčšou poisťovňou špecializujúcou sa výlučne na životné poistenie.  Za 20 rokov na Slovensku si dokázala vybudovať pevné postavenie a počas svojho pôsobenia priniesla na trh viacero inovatívnych riešení. „Boli sme prvou poisťovňou, ktorá ponúkla životné poistenie pre seniorov s pripoistením pre prípad nesebestačnosti, ako prví sme umožnili uzatvoriť si rizikové životné poistenie on-line a rovnakú možnosť neskôr priniesli aj NN dôchodkové spoločnosti na poli doplnkového a starobného dôchodkového sporenia,“ uviedla Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Slovensko.

NN Životná poisťovňa doposiaľ pomohla niekoľkým desiatkam tisíc slovenských rodín, ktoré nepríjemne zaskočili úmrtia, choroby či zranenia. „Poistenie, žiaľ, tieto udalosti nedokáže zvrátiť, no dokáže aspoň zmierniť ich finančné dopady, a tak uľahčiť život poisteným a ich rodinám. To je to, čo dáva zmysel našej práci,“ hovorí Guťanová. Za minulý rok vyplatila NN Životná poisťovňa svojim klientom z dôvodu úmrtia, dožitia, choroby alebo úrazu viac ako 8 miliónov eur. Celkovo za uplynulých 20 rokov suma vyplatená klientom – na poistných udalostiach, vrátane ddožitia - už presiahla 190 miliónov, z čoho viac ako jedna tretina pripadá na poistné plnenia a zvyšok na výplaty pri dožití poistenia.

O  NN Životnej poisťovni a NN dôchodkových spoločnostiach
NN Slovensko patrí medzi lídrov v oblasti dôchodkov a životného poistenia na slovenskom trhu. Tvoria ju tri entity: NN Životná poisťovňa, NN Tatry - Sympatia a NN dôchodková správcovská spoločnosť. Spoločnosť vstúpila na slovenský trh založením životnej poisťovne Nationale-Nederlanden v roku 1996 a neskôr svoje aktivity rozšírila aj o doplnkové a starobné dôchodkové sporenie. V roku 2003 sa premenovala na ING a pod touto značkou pôsobila na Slovensku až do marca minulého roka, keď po rozdelení bankových a poisťovacích aktivít skupiny ING zmenila názov na NN a začlenila sa tak do NN Group.