Nová 3-pilierová dôchodková kalkulačka od NN vám ukáže, akú životnú úroveň môžete dosiahnuť na penzii

Rastúci záujem Slovákov o budúci dôchodok a ich potreba vedieť, na akej životnej úrovni sa ocitnú po odchode do penzie, viedli NN Slovensko k tvorbe nového online nástroja: 3-pilierovej dôchodkovej kalkulačky. Kalkulačka pracuje pri výpočte predpokladaného dôchodku aj s odhadom vývoja kariéry či rizika straty zamestnania. Do úvahy berie premenné ako napríklad súčasný zárobok, vek alebo dosiahnuté vzdelanie. Dôchodková kalkulačka od NN je k dispozícii širokej verejnosti na web stránke NN a vznikla v spolupráci s poprednými odborníkmi na penzie a výskumníkmi z akademickej sféry. 

Trojpilierová dôchodková kalkulačka je postavená na stochastickom mikrosimulačnom modeli a výpočty z nej predstavujú vysoko reálnu výšku dôchodku v prepočte na dnešné ceny. Tento matematický model totiž pri prognózovaní berie do úvahy zhodnotenie úspor v II. a III. pilieri, nastavenie verejnej politiky, legislatívu, demografiu, vývoj cien akcií a dlhopisov, infláciu, ako aj ďalšie ekonomické a spoločenské parametre potrebné na relevantný odhad výpočtu. 

Cieľom je bezplatne poskytnúť Slovákom čo najpresnejší odhad ich budúceho dôchodku, a súčasne im pomôcť lepšie porozumieť, ako môže výber vhodného dôchodkového fondu a výška príspevkov ovplyvniť výšku ich dôchodku. 

NN dôchodková kalkulačka za niekoľko sekúnd vypočíta sporiteľovi odhadovaný budúci dôchodok zo všetkých troch pilierov. Zároveň umožňuje ľahko si overiť a nasimulovať rôzne investičné stratégie a nastavenia sporenia na základe jednoduchých vstupných údajov, ktoré vždy ostávajú anonymné a nikde sa neukladajú. „Veríme, že vďaka tomuto novému nástroju získajú ľudia odpoveď na otázku: na akej životnej úrovni sa ocitnú po odchode do penzie. Súčasne im chceme ukázať, ako lepšie investovať a zhodnocovať svoje úspory na dôchodok. Naša dôchodková kalkulačka teda funguje ako interaktívny nástroj, vďaka ktorému hneď vidíte, aký vplyv na dôchodok má zmena fondu či výška príspevkov. Ponúkame ľuďom komplexný pohľad, na základe ktorého môžu zistiť, či kombinácia všetkých dôchodkov predstavuje dostatočnú náhradu za ich príjem v produktívnom veku. Odporúčaná miera náhrady je pritom nastavená na 65 % k celoživotným príjmom,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie DDS. 

Výpočet dôchodkov

Kalkulačka uvádza reálne sumy dôchodkov v prepočte na dnešné ceny a je pravidelne odborníkmi aktualizovaná z pohľadu ekonomických a sociologických faktorov, ako aj legislatívy, aby poskytovala čo najpresnejší odhad. V prípade II. piliera uvádza doživotný mesačný dôchodok a jeho odhad je založený na výpočte férovej anuity, t. j. nasporená suma sa prepočíta na mesačné nominálne dávky anuity počas zostávajúcej strednej dĺžky dožitia osoby odchádzajúcej do dôchodku v príslušnom roku a veku. 

Dôchodok z III. piliera uvádza na čo najdlhšie obdobie, t. j. na 15 rokov, keďže účelom doplnkového dôchodkového sporenia by malo byť zabezpečiť dlhodobý príjem na dôchodku.  

NN dôchodkovú kalkulačku a jej funkcie si môžete vyskúšať tu: NN dôchodková kalkulačka (oranzovaobalka.sk) a viac informácií získate tu: Kalkulačka - Na vás záleží (nn.sk)