Novou PR agentúrou NN Slovensko sa stal PR.Konektor

Spoločnosť NN Slovensko na konci uplynulého roka uskutočnila tender na služby public relations. Víťazom a novým dodávateľom PR služieb sa od januára 2016 stala agentúra PR.Konektor.

PR.Konektor bude zodpovedať nielen za media relations, korporátnu a produktovú komunikáciu NN Životnej poisťovne, NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti a  NN Tatry - Sympatia, ale bude spravovať i sociálne siete spoločnosti a podieľať sa na realizácii projektu Employer Branding.

„Po odčlenení sa od ING Group a následnom rebrandingu, keď sme sa v marci minulého roka premenovali na NN, sa v roku 2016 chceme intenzívne venovať posilneniu vnímania značky NN ako silného a dôveryhodného partnera na trhu životného poistenia a dôchodkov. Veríme, že aj spolupráca s PR.Konektorom nás v tomto posunie výrazne dopredu,“ hovorí Ján Stareček, marketingový a produktový riaditeľ NN Slovensko.

 „NN Slovensko patrí na našom trhu medzi etablovanú, dôveryhodnú a veľmi pozitívne vnímanú značku s dlhoročnou tradíciou. Pôvodný obchodný názov Nationale-Nederlanden a následne ING Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti u Slovákov stále silno rezonujú, čo je dobrá východisková pozícia. Naším cieľom bude osloviť predovšetkým rodiny s deťmi a mladých zodpovedných ľudí, ktorí už dnes myslia na svoju budúcnosť,“ uviedol Filip Švaňa, managing director agentúry PR.Konektor na Slovensku.


NN Group  
NN Životná poisťovňa a NN dôchodkové spoločnosti na Slovensku sú súčasťou finančnej skupiny NN, ktorá svoje služby poskytuje viac než 15 miliónom klientom v 18 krajinách. NN Group nadväzuje na 170-ročnú tradíciu v oblasti finančných služieb. Jej názov je odkazom na poisťovňu Nationale-Nederlanden, pod ktorej vlajkou NN v minulosti pôsobila i u nás. NN Group sa zameriava predovšetkým na životné poistenie, dôchodkové sporenie a investičný manažment.
NN Životná poisťovňa a NN dôchodkové spoločnosti v SR
NN Životná poisťovňa, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996. V počiatkoch tu pôsobila pod názvom Nationale-Nederlanden a neskôr pod značkou ING. NN Životná poisťovňa patrí medzi popredných poskytovateľov produktov v oblasti životného poistenia.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a.s. zahájili svoju činnosť v roku 2004 a slovenským klientom umožňujú využívať aj služby v oblasti dôchodkového sporenia.