Nový generálny riaditeľ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky Hans J. van Essen

Nový generálny riaditeľ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky Hans J. van Essen

Hans Jacobus van Essen, ktorý do konca januára 2004 pôsobil v Belehrade ako generálny riaditeľ ING BANK N.V. pre Srbsko a Čiernu horu a zároveň ako zástupca ING pre aktivity v Slovinsku, Bosne-Hercegovine a Macedónsku, bude po udelení súhlasu Národnou bankou Slovenska novým generálnym riaditeľom ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky so sídlom v Bratislave.

Nahradí tak vo funkcii doterajšieho generálneho riaditeľa banky Jana Hillereda, ktorý nastupuje na novú pozíciu v rámci ING v Amsterdame.

H. J. van Essen (44) ukončil štúdium na Erasmovej Univerzite v Rotterdame v roku 1985, kde získal titul Master of Business Economics. Svoju profesnú kariéru začal v NCB Bank (Chase Manhattan Bank) v Amsterdame. V rokoch 1989 až 1991 pracoval pre ING Bank rovnako v Amsterdame. Od roku 1991 do roku 1994 zastával pozíciu Risk manažéra v ING BANK na Taiwane a následne v Poľsku. V roku 1995 mu bola ponúknutá pozícia Riaditeľa pre korporátne bankovníctvo v ING Bank Poľsko a od roku 1996 do roku 2001 pracoval v rovnakej funkcii v ING BANK Rumunsko. H. J. van Essen pokračoval vo svojej kariére v Belehrade, a to na pozícii generálneho riaditeľa Banky pre Srbsko a Čiernu Horu a ostatné krajiny bývalej Juhoslávie.

My ING