Ocenenie HERMES aj pre ING Tatry-Sympatia

Ocenenie HERMES aj pre ING Tatry-Sympatia

Spoločnosť ING Tatry-Sympatia získala prestížne ocenenie HERMES, keď v kategórii Inštitucionálny projekt obsadila tretie miesto. Táto cena jej bola udelená za významný networkingový projekt, ktorým pomáha spájať zamestnávateľov so zamestnancami.

„Sme radi, že našu snahu patriť medzi najlepších a poskytovať zákazníkom tie najkvalitnejšie produkty a služby, ocenila aj odborná porota. Naše produkty skutočne napomáhajú spájať 10.000 zamestnávateľov s 300.000 zamestnancami,“ približuje úspešný projekt Juraj Dlhopolček, obchodný riaditeľ ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Ako ďalej dodal, pre spoločnosť je veľmi dôležité byť svojim zákazníkom k dispozícii vždy keď to potrebujú: „Neustále sa snažíme inovovať spôsoby kontaktovania sa s klientom. V súčasnosti sú pre ľudí okrem klasického kontaktného centra, kam môžu telefonovať, k dispozícii aj klientske centrum a špecialisti, ktorí zákazníkom, tak z radu zamestnávateľov ako aj zamestnancov, všetko ozrejmia osobne. Klienti veľmi pozitívne vnímajú aj možnosť elektronického uzatvárania zmlúv.“

Úspech projektu podčiarkuje aj fakt, že až 43 % zo všetkých DDS zmlúv uzatvorených v roku 2010 patrilo práve spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Spoločnosť je tak aj naďalej lídrom na trhu doplnkového dôchodkového sporenia.

 

 

 

Čo je to networking?
Networking znamená tvorenie siete kontaktov za účelom dosahovania lepších pracovných výsledkov. Tento rok prebehol už štvrtý ročník odovzdávania ocenenia za najlepší networkingový počin roka. Projekty súťažili v dvoch kategóriách – inštitucionálny a individuálny projekt. Pre nomináciu na ocenenie museli spoločnosti a jednotlivci spĺňať viacero kritérií, ako napríklad odbornosť v odbore, podnikateľský duch či etika podnikania, prínos pre klienta a iné.