Petícia za záchranu III. piliera zaznamenala veľkú odozvu

Na základe nesúhlasu s vládou ohlásenými plánovanými zásahmi do systému doplnkového dôchodkového sporenia sa spoločnosť ING zapojila do petičnej akcie proti týmto zmenám. Táto bola vyhlásená dňa 29.9.2010 a ukončená 29.11.2010, kedy bolo poslancom NR SR celkom odovzdaných 25 495 ks petičných hárkov, ktoré obsahujú až 221 681 podpisov.

Aby sa petíciou muselo zaoberať plénum NR SR, bolo potrebné vyzbierať 100 000 podpisov. Najmä vďaka podpore vás, našich klientov, sme získali viac ako dvojnásobok potrebných podpisov, čo prekonalo všetky naše očakávania.

Sme radi, že môžeme skonštatovať, že petičná akcia mala odozvu aj v NR SR, kde do druhého čítania prešiel pozmeňujúci návrh, ktorý ruší zavedenie platby odvodov z príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Touto cestou by sme vám chceli vyjadriť naše poďakovanie za vašu pomoc, ktorú si nesmierne ceníme. Sme radi, že vám osud III. piliera nie je ľahostajný.

List predsedovi parlamentu

PhDr. Viktor Kouřil,
predseda predstavenstva
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.