Poistenie spojené s investovaním do fondov (16.4.2003 Pravda)

Poistenie spojené s investovaním do fondov (16.4.2003 Pravda)

Autor: Jana Hvozdovičová, str. 6, Financie

Investičné životné poistenie odporúčajú odborníci len tým, ktorí o investovaní už niečo vedia.

Uzatváranie životného poistenia spojeného s investovaním do fondov predstavuje celosvetový trend, ktorým sa bude uberať aj poisťovníctvo na Slovensku. O niekoľko rokov prestane byť podľa odborníkov o klasické životné poistenie záujem. Nahradiť by ho malo investičné životné poistenie, tzv. unit linked, pri ktorom časť plateného poistného kryje poistné riziká a časť sa zhodnocuje investovaním do podielových fondov. Na Slovensku je toto poistenie pomerne nové. ING Nationale-Nederlanden ho síce poskytuje od roku 1998, až pred dvoma rokmi sa však pridali dalšie poisťovne. A o čo vlastne ide? Investičné životné poistenie nie je len poistka, ale aj jeden zo spôsobov investovania peňazí. Suma, ktorú klient platí poisťovni, sa rozdelí na dve časti - jedna ide na krytie rizika, druhá na investovanie do podielových fondov. Klient pritom sám rozhoduje, v akom pomere tieto dve časti budú. Účet poistníka nie je vedený v korunách, ale v investičných jednotkách, tzv. units. Na základe ceny jednotky si však klient môže kedykoľvek vypočítať hodnotu svojho účtu. Všetky poisťovne v súčasnosti ponúkajú aspoň tri rôzne spôsoby investovania peňazí. Klientom, ktorí sa obávajú rizika a očakávajú stabilné výnosy, je určený konzervatívny prístup. Za investičné jednotky sa zväčša nakupujú podiely v dlhopisových fondoch. Nízkemu riziku však zodpovedajú aj pomerne nízke výnosy. Dynamický prístup je, naopak, určený klientom, ktorí sa neobávajú výkyvov na trhu. Investičné jednotky sú totiž umiestnené v akciových fondoch, pri ktorých sa môže stav investičného účtu krátkodobo aj znížiť. Vyššie riziko je kompenzované možnosťou dosiahnutia vyšších výnosov ako pri dlhopisoch, potrebná je však dobrá investičná stratégia a rozloženie rizika. Zlatá stredná cesta je investovanie do zmiešaných fondov, ktoré ukladajú peniaze aj do akcií aj do dlhopisov. Tu však treba upozorniť, že investičné životné poistenie je pomerne náročný finančný produkt. Je určený predovšetkým tým, ktorí už o investovaní niečo vedia. Napríklad vedia, aký je rozdiel medzi dlhopisom a akciou a rozumejú problematike fondov a investovania. Pri dobrom alebo zlom vývoji na trhu tak vedia zareagovať a presúvajú svoje investície medzi fondmi, aby dosiahli čo najvyššie zhodnotenie. Klient, ktorý si uzatvorí tento druh poistenia, teda nemusí investovať len do jedného typu fondu. Sám si vyberá aj vhodnú kombináciu krytia rizika a investovanej časti. V priebehu poistného obdobia sa menia aj potreby poisteného a ten si môže pomer medzi poistným krytím a investovanou sumou zmeniť. Napríklad pri žiadosti o úver si môže klient znížiť investičnú časť poistky a zvýšiť poistné krytie. Banky totiž pri vinkulácii životnej poistky požadujú pomerne vysoké poistné krytie. Naopak, po splatení úveru možno zasa väčšiu časť prostriedkov investovať. Investičné životné poistenie je, naopak, úplne nevhodné pre tých, ktorí chcú mať absolútnu istotu, že im investované peniaze prinesú výnos. Napríklad chcú 100-percentne vedieť, že zo 100-tisíc investovaných korún budú mať ročne výnos 5-tisíc Sk. Realita je totiž taká, že to môže byť oveľa viac ako 5-tisíc korún, ale rovnako to môže byť aj menej, prípadne môže klient o časť svojich investovaných peňazí aj prísť. Pre ľudí, ktorí chcú mať istotu zhodnotenia, je vhodnejšie skôr kapitálové životné poistenie. V prípade, ak nastane poistná udalosť a poistený alebo jeho pozostalí majú nárok na vyplatenie poistky, poisťovňa vyplatí bud garantovanú poistnú sumu, alebo hodnotu investičného fondu - podľa toho, ktorá z oboch súm je v čase vyplácania vyššia. Poistenie sa uzatvára na neurčitý čas. Klient sa sám rozhoduje, kedy od zmluvy odstúpi a poisťovňa mu vyplatí tzv. odkupnú hodnotu poistky. Tá je však v prvých rokoch zvyčajne nižšia ako investované prostriedky, preto sa tento druh poistenia neodporúča uzatvárať na krátke obdobie. Na rozdiel od klasického životného poistenia možno zaplatiť mimoriadne poistné, a tak zvýšiť sumu, ktorá sa zhodnocuje, alebo naopak, vyberať našetrené peniaze už počas trvania poistenia.

My ING