Poistné kuriozity, ktoré sa stali v roku 2015

Nezasväteným sa môže zdať práca v poisťovni nudná. V skutočnosti sa však najmä likvidátori poistných udalostí (čiže odborníci, ktorí posudzujú nahlásené škody a rozhodujú o poistnom plnení) stretávajú s množstvom úsmevných situácií. Tu je výber z kuriozít, ktoré sa dostali v roku 2015 na stôl NN Životnej poisťovne.

Nahlásenie poistnej udalosti často sprevádzajú aj kuriózne oznámenia alebo záznamy v lekárskej správe. Okrem toho, že poistná udalosť musí byť potvrdená pečiatkou a podpisom lekára, musí obsahovať aj prepúšťaciu správu s popisom, ako sa úraz stal. Nevyhnete sa tak zápisom ako „náhla smrť za domom“ pri páde zo strechy v opitosti.

Alkoholovú eufóriu (niekedy) neutajíte
Nahlásenie poistnej udalosti často sprevádzajú aj kuriózne oznámenia alebo záznamy v lekárskej správe. Okrem toho, že poistná udalosť musí byť potvrdená pečiatkou a podpisom lekára, musí obsahovať aj prepúšťaciu správu s popisom, ako sa situácia odohrala. Práve pravdovravnosť lekára je špeciálne pri alkohole prekážka, ktorá bráni poisťovni vyplatiť plnú sumu za spôsobenú ujmu.

Alkohol môže byť pri poistení dôvodom na preplatenie iba časti spôsobenej škody či ujmy. Prípadne poisťovňa môže úhradu škody odmietnuť úplne. Zatajiť tento „najrozšírenejší slovenský doping“  preto patrí v praxi medzi najčastejšie pokusy ľudí ovplyvniť poisťovňu pri vyplácaní spôsobenej škody. Smola je, ak človek nepočíta s lekárom, ktorý bol pri popise vzniku zranenia neuveriteľne precízny. „O 6 h. rannej sme fixovali ruku do dlahy svadobčanovi v alkoholovej eufórii, ktorý tvrdil, že zakopol a po páde mal bolesti pravého lakťa.“ Takáto lekárska  správa bola doložená k žiadosti o poistné plnenie za bolestivý lakeť. Neúspešne.

Mäsiarka – smoliarka alebo Keď vás (neživá) krava zraní dvakrát za deň
K pracovnému úrazu sa dá prísť aj vlastnou nepozornosťou – pozná to každý z nás. „Ale povedzte, aká je pravdepodobnosť, že sa vám podarí „zozbierať“ dva úrazy za jeden deň? Aj takéto prípady sa stali našim poistencom v roku 2015. Samozrejme, pani dostala finančné odškodnenie za všetky úrazy, ktoré sa jej v daný deň stali,“ hovorí Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Konkrétne, pani, ktorá pracuje ako mäsiarka, si ráno poranila kĺb štvrtého prsta hákom pri krájaní mäsa. A niekoľko hodín na to si spôsobila ďalšie zranenie, keď bradou narazila o kus chrbtice trčiacej z mäsa. Dobrou správou bolo, že hybnosť prsta ostala zachovaná. Spôsobila si tržnú ranu v oblasti brady hlbokú 1,5 cm.

Dôchodkyňa na skateboarde? Nič nie je nemožné...
Okrem úrazov v zamestnaní sa finanční agenti NN Životnej poisťovne často stretávajú aj s menej uveriteľnými úrazmi. Napríklad, pani vo veku 65 rokov lekárovi pri vyšetrení oznámila, že si zlomeninu lakťa spôsobila jazdou na skateboarde. „Keďže lekár pri vyšetrení neindikoval, že by pani bola pod vplyvom alkoholu, nepátrali sme po skutočnej príčine úrazu. Pošmyknúť sa a poraniť si lakeť môže človek aj za úplne bežných okolností, ako napríklad na mokrom chodníku počas daždivých dní. Každopádne, skejtujúca dôchodkyňa patrí medzi tie najkurióznejšie prípady uplynulého roka,“ hovorí Jiří Čapek.

Pozor na mokrú trávu
V NN Životnej poisťovni nie je núdza ani o ďalšie kuriózne situácie. V jednej lekárskej správe sa písalo: „Dievča si šlo večer zabehať s peknými chlapcami a pošmyklo sa na pokosenej tráve.“ Dnes sa už nedozvieme, či bola príčinou úrazu výlučne takáto „nevinná“ činnosť. „Dievča sa pravdepodobne veľmi obzeralo po kamarátoch a výsledkom bolo poranené zápästie a bolestivý kĺb na palci. Z tejto situácie vyplýva, že mladí ľudia by mali mať oči nielen pre svojich rovesníkov, ale aj prírodné nástrahy,“ dodáva J. Čapek.

Alkohol netreba hľadať za každým úrazom
Niekedy človek príde k neštandardnému úrazu aj v celkom triezvom stave. „Pacient dostal  pohárom do čela v reštaurácii, na úraz si dobre pamätá, ostali mu po tom na čele dve tržné rany, asi 4 cm dlhé a po okraji pomliaždeniny“, hovorí lekárska správa. Samozrejme,  poisťovňa jeho nárok na poistné plnenie uznala.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014