Polmiliónová ročná renta od ING má svojho výhercu

Polmiliónová ročná renta od ING má svojho výhercu

S uvedením nového produktu Životné poistenie KOMPLET vyhlásila ING Životná poisťovňa, a.s. v októbri minulého roka spotrebiteľskú súťaž s názvom „Akú veľkú výhru chcete získať?“. Vyhrať hlavnú cenu – ročnú rentu v celkovej hodnote 16 596,95 € / 500 000 SKK - mohli všetci noví klienti, ktorí najneskôr do 15.1.2007 uzatvorili poistnú zmluvu na tento produkt.

Dňa 19.1.2007 bol za prítomnosti notárky JUDr. Márie Kucharovičovej vyžrebovaný šťastný výherca, ktorým sa stal PhDr. Silver Luco z Bratislavy. Odovzdanie hlavnej ceny sa uskutočnilo 26. februára 2007 v Zelenom salóniku bratislavského hotela Marrol’s počas slávnostného obeda za účasti vedenia spoločnosti.

Výhru vo forme šeku pánovi Lucovi odovzdali zástupcovia spoločnosti ING Životná poisťovňa - generálna riaditeľka pre retail ING SR Anna Huščavová, obchodný riaditeľ Rastislav Antala a finančná agentka Milica Lustigová.

„Nikdy predtým som nič nevyhral, ani nič malé. Toto je prvýkrát v živote. Spočiatku som si myslel, že ide o prvoaprílový žart,“ povedal pán Luco a dodal, že od ING má skoro všetky produkty a teší sa na nové.

Šťastnému výhercovi ešte raz gratulujeme, veríme, že zostane verný ING a prajeme mu veľa pekných chvíľ pri užívaní polmiliónovej renty.

Kontakt: Neopublic Porter Novelli, Michala Jurkovičová, +421 903 905 658,

ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, ktorá ponúka služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív vo viac ako 50 krajinách sveta. Podľa najnovšieho rebríčku časopisu Fortune je ING z hľadiska tržieb najväčšou finančnou inštitúciou na svete.