Pre klientov ING Bank a ING Poisťovne budú po novom platiť rôzne telefónne čísla

Pre klientov ING Bank a ING Poisťovne budú po novom platiť rôzne telefónne čísla

Od 1. januára budúceho roka sa pre časť klientov ING zmení telefonický kontakt. Klientska linka ING Banky, ktorá spravuje ING Konto a podielové fondy, bude po novom fungovať na čísle 0850 122 122. Kontaktné číslo pre klientov ING Poisťovne a klientov dôchodkového sporenia zostane rovnaké.

Zmena kontaktných čísiel ING je dôsledkom projektu rozdelenia bankovej a poisťovacej časti ING, ku ktorému ING Group pristúpila na základe dohody s Európskou komisiou z októbra 2009. “Výsledkom procesu bude aj osamostatnenie ING Poisťovne a zjednotenie všetkých bankových služieb v ING Bank. Aj naďalej však budú mať oba subjekty prepojené obchodné činnosti a budú pre seba navzájom kľúčovými obchodnými partnermi. Novo vzniknuté entity potom získajú väčšiu samostatnosť a flexibilitu v jednaní,” povedala Alexis George, generálna riaditeľka ING Poisťovne ČR/SR a dodala: “cieľom tejto organizačnej zmeny je taktiež zvýšenie stability firmy do budúcnosti a zlepšenie riadenia rizík.”

V praxi tento krok znamená, že banka preberá riadenie retailových bankových produktov ING Banky doteraz spravovaných a predávaných ING Poisťovňou. Oddelenie poisťovacej časti ING od bankovej prebieha súčasne vo všetkých krajinách, v ktorých ING pôsobí. S výnimkou zmeny telefonického kontaktu Kontaktného centra sa klientov na Slovensku v tomto štádiu táto transformácia nijako nedotkne a nebude mať žiaden vplyv ani na poskytované produkty a ich kvalitu. Naopak, budeme sa snažiť kvalitu naďalej zvyšovať. Našim klientom budeme prostredníctvom finančných agentov sesterskej poisťovne, zmluvných externých partnerov ako aj internetu, klientskej linky a klientskeho centra aj naďalej poskytovať služby a produkty ako kedykoľvek predtým,” doplnil Jaroslav Vittek, generálny riaditeľ ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky.

Terajšie administratívne rozdelenie banky a poisťovne je súčasťou prvej fázy rozdelenia skupiny ING. Proces rozdelenia je rozvrhnutý do viac ako trojročného obdobia, ktoré by malo byť dokončené na konci roka 2013.

Tlačové informácie – ING Poisťovna

Tlačové informácie – ING Bank

Daniela Velová
ING
T +420 257 473 290
E

Lukáš Moťovský
ING
T +421 259 346 379
E