Preventívne vyšetrenie vám môže zachrániť život

Počet onkologických pacientov na Slovensku stále stúpa. Len nových prípadov je približne 30 000 ročne. A hoci je úmrtnosť na zhubné nádory u nás veľmi vysoká, v Európe sú na tom horšie iba Maďari a Chorváti, na prevenciu nekladieme veľký dôraz.

U žien patria medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia rakovina prsníka, hrubého čreva, konečníka a pľúc. Muži najčastejšie bojujú s rakovinou pľúc, hrubého čreva a konečníka a s rakovinou prostaty.

Preventívnou prehliadkou proti rakovine
Jedným z dvanástich spôsobov, ako podľa Európskeho kódexu proti rakovine bojovať proti tomuto ochoreniu, je zúčastňovať sa organizovaných programov tzv. skríningu rakoviny. Odporúčanie vzniklo na základe znalosti o tom, aké typy rakoviny nás najviac ohrozujú a poznatku, že včasné odhalenie môže zachrániť život. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča skríning hrubého čreva (muži aj ženy), prsníka (ženy) a krčka maternice (ženy). Skríning je pritom bežnou a bezplatnou súčasťou preventívnej prehliadky. Jeho prínosom je, že spomínané typy rakoviny vďaka nemu možno zistiť a liečiť skôr, než sa objavia ich symptómy.

„Skríning rakoviny krčka maternice je súčasťou preventívnej prehliadky u gynekológa. Keďže ide o druhé najčastejšie onkologické ochorenie ženských genitálií, je nevyhnutné ho pravidelne absolvovať. Týka sa nielen žien vo veku 40-50 rokov, kedy je jej výskyt najrozšírenejší, ale aj dievčat a žien v nižšom veku, pretože čoraz viac postihuje i mladšie ročníky. Dôvodom je včasný začiatok pohlavného života, ako aj striedanie partnerov. Je známe, že rakovina krčka maternice je spojená s humánnym papilomatóznym vírusom (HPV). Doba prežitia závisí od viacerých faktorov, vrátane štádia ochorenia, kedy bolo ochorenie diagnostikované. Ak bolo diagnostikované vo včasnom štádiu, 5-ročná doba prežitia je 91 %,“ hovorí MUDr. Karin Martinská, gynekologička zo súkromnej kliniky MediKlinik. Pacientka si pritom môže vybrať, či absolvuje vyšetrenie v štátnom zariadení, kde má raz ročne preventívnu prehliadku (vrátane skríningu) bezplatnú alebo sa nechá vyšetriť na súkromnej klinike, kde si síce priplatí, ale vie si vopred dohodnúť presný čas prehliadky.

Skríning znižuje riziko o 80 %
Zo štatistík OECD vyplýva, že hoci je skríning rakoviny krčka maternice u nás už takmer dvakrát bežnejší, ako tomu bolo kedysi, aj tak sme v prevencii na chvoste Európy. Ešte horšie sú však na tom Taliansko, Litva či Maďarsko, kde sa počet skríningov len zďaleka blíži polovici pacientok od 20 do 69 rokov. A pritom: „Prax v mnohých krajinách Európy potvrdila, že organizovaný cytologický skríning rakoviny krčka maternice dokáže znížiť incidenciu tohto závažného ochorenia o 80 %,“  ako to uvádza vo svojom článku „Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku“ publikovanom v časopise Onkológia MUDr. Oliver Sadovský, CSc. z Oddelenia gynekologickej onkológie NOÚ v Bratislave. Zároveň dodáva, že tento typ rakoviny negatívne ovplyvňuje nielen zdravotnú, ale aj sociálnu a pracovnú oblasť. A problém môže byť ešte väčší, ak vám chýbajú finančné prostriedky na liečbu.

„Bohužiaľ, nikdy nevieme, koho rakovina postihne, a preto by malo byť pripoistenie kryjúce náklady na liečbu tohto závažného ochorenia súčasťou každého životného poistenia. Najmä, ak ide o živiteľov, ktorí nesú finančnú zodpovednosť za celú rodinu,“ pripomína generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne Peter Brudňák. „Výplata dávok od Sociálnej poisťovne, v prípade úplného výpadku príjmu býva zdĺhavá, liečba je finančne náročná a dávky z dôvodu práceneschopnosti bývajú vo výške okolo 55 % mesačnej mzdy. V prípade uznania klienta za invalidného sa priemerná výška dávky pohybuje vo výške 350 €.“ dodáva P. Brudňák. Ak sa teda rozhodnete pripoistiť na rakovinu, pozorne si prečítajte do akej miery a za akých podmienok kryje vybrané pripoistenie riziko výskytu rakoviny.