Prichádza generácia „tu a teraz“. Nemyslieť na budúcnosť je však chyba

Mladí Slováci začínajú pomýšľať na dôchodok či hypotéku v neskoršom veku. Mileniáli vo veku 15 až 25 rokov si chcú najmä užívať a cestovať po svete.

Generácia X, teda ľudia od 35 do 55 rokov si už uvedomujú, že nebudú večne mladí. Pomerne veľká časť z nich si sporí na dôchodok v II. a III. pilieri. Majú finančné záväzky, najmä hypotéky a pôžičky na auto.
 
Mileniáli sú naopak generácia, ktorej je to akoby jedno. Žijú tu a teraz, čiže pre prítomnosť. Chcú predovšetkým dokončiť školu a nájsť si prácu, ktorá ich bude baviť a napĺňať. Len veľmi málo myslia na poistenie, dôchodok či iný druh zabezpečenia sa do budúcnosti. No práve mladí sú tí, ktorým sa to najviac oplatí.

„Pre klienta je výhodné uzatvoriť si zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení alebo životnom poistení v mladom veku. Čím je klient starší, tým vyššiu sumu musí odkladať, aby bola výsledná cifra časom a vplyvom zhodnotení vo fondoch zaujímavá a dosiahla hodnotu, ktorú má klient záujem získať,“ vysvetľuje hovorkyňa NN Životnej poisťovne a dôchodkových spoločností Daniela Guťanová.

Starší myslia na peniaze, mladí na zážitky
Mileniáli sú mladí ľudia medzi 15 až 35 rokov. Na Slovensku tvoria približne štvrtinu populácie. Prieskum spoločnosti NMS Market Research a PR.Konektor sa zameral na to, v čom sú mileniáli (generácia Z a Y) odlišní od generácie X.


„Zatiaľ čo staršia generácia X túži po pokojnom, usadenom živote s domom a autom, mladí chcú presný opak. Chcú veľa cestovať, mať mnoho priateľov a zážitkov. Veľa z nich neplánuje ani kúpu bývania, ani auta,“ spresňuje Denisa Lakatošová z NMS Market Research.
 
Pre generáciu X a starších mileniálov nad 25 rokov je podľa prieskumu dôležité finančne zabezpečiť seba a rodinu, mať stabilný príjem, vlastné bývanie a auto. Majú na pamäti, že neživia len seba, ale i rodinu.

„Štúdia o slovenských mileniáloch ďalej ukázala, že generácia X stále preferuje investičné a rizikové životné poistenie. Jedným z dôvodov je práve fakt, že myslia na blízkych, ktorí sú závislí od ich príjmu,“ uvádza hovorkyňa NN Slovensko.

Mladí posielajú televíziu na smetisko dejín
Pomerne veľké rozdiely odhalil prieskum aj v spôsobe konzumácie informácií. Pre ľudí od 35 rokov vyššie je stále významným zdrojom televízia. Až 75 % reprezentantov generácie X uviedlo, že sa k nim informácie a reklama dostávajú najmä cez tento komunikačný  kanál.
V prípade generácie Y to bolo vyše 60 %, no u tých mladších ledva polovica. Pre mladých ľudí je hlavným zdrojom internet. Reklama sa prostredníctvom neho dostáva až k 43 % z nich. Generácia X vníma reklamu z internetu menej – sleduje ju iba 15 %.
V tomto smere zohrávajú dôležitú úlohu v živote mileniálov influenceri a YouTuberi. Mladší mileniáli doslova fičia na sociálnych sieťach, ako Youtube, Facebook, Instagram a Snapchat. Naopak, generáciám Y a X sú tieto kanály vzdialené. Dokonca aj hudbu stále počúvajú z prehrávacích nosičov. Iba polovica generácie X počúva hudbu z internetu. Mileniáli, najmä tí mladší, sa v tomto prípade spoliehajú na prevažne internet a až 90 % z nich počúva muziku on-line.

O Štúdii Slovenskí mileniáli
Štúdia o mileniáloch je založená na informáciách z veľkého kvantitatívneho prieskumu na vzorke 1149 respondentov. Dve tretiny vzorky tvoria ľudia vo veku 15 až 35 (generácia Z a Y – mileniáli). Ich odpovede porovnávame s odpoveďami generácie X, ktorú reprezentujú ľudia vo veku 36 až 55 rokov.
Rozdeľujeme ich na: Mladších mileniálov (15 - 25 rokov), starších mileniálov (26 - 35 rokov) a generáciu X (36 - 55 rokov). Štúdia skúma mnohé aspekty generácie Z a Y a porovnáva ich s generáciou X. Skúma ich hodnoty, postoje a názory, ale aj zvyky - ako trávia voľný čas, čo robia na internete a aký jazyk používajú.