Rastový príspevkový fond ING Tatry- Sympatia, d.d.s, a.s vykázal za rok 2009 najvyššie výnosy na trhu

Rastový príspevkový fond ING Tatry- Sympatia, d.d.s, a.s vykázal za rok 2009 najvyššie výnosy na trhu

Aj napriek nepriaznivému vývoju svetovej ekonomiky a výrazným legislatívnym zmenám v II. a III. pilieri, fondy ING na Slovensku v roku 2009 zaznamenali pozitívny vývoj, najmä rastový príspevkový fond spoločnosti ING Tatry- Sympatia, d.d.s, a.s, ktorý vykázal najvyššie trhové výnosy, a to vo výške 15,84 %. Výborne sa darilo aj ostatným fondom DDS, ako aj všetkým trom fondom DSS.

Rok 2009 bol bohatý na zmeny v legislatíve. V rámci tretieho piliera bola na konci roku schválená novela, ktorá upravila pravidlá pre prestup medzi spoločnosťami, výplatu odstupného a odmenu za správu fondu. Každý účastník naviac dostal návrh zmeny dávkového plánu.

„Napriek úpravám zákona a odchodu až 100 tisíc klientov môžeme rok 2009, aspoň z pohľadu ING, hodnotiť ako veľmi dobrý. Rastový príspevkový fond spoločnosti ING Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. vykázal najvyššie výnosy na trhu – 15,84 % – a klienti, ktorí si tento fond zvolili a rozhodli sa nezmeniť ho, určite svoj krok neoľutovali a na konci roka sa tešili zo zaujímavého zhodnotenia svojich investícií,“ komentoval výsledky Viktor Kouřil, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Úspešné, v porovnaní so zvyškom trhu, boli aj ostatné fondy tretieho piliera, ktoré klientom priniesli síce nižšie, ale stále nadpriemerné zhodnotenie v segmente uvedených fondov: konzervatívny fond s 1,21 % mal najvyššie zhodnotenie na trhu, výplatný fond s 1,3 % druhé najvyššie zhodnotenie a vyvážený fond rástol o 1,87 %.

Tretí pilier je v Európe značne rozšírený systém dôchodkového sporenia. Už v porovnaní s našimi najbližšími susedmi, Českou republikou, ukazuje výhody slovenského systému. V Českej republike je tento pilier (penzijné pripoistenie) silne regulovaný a dovoľuje len čisto konzervatívne investície. Očakávané zhodnotenia sú preto veľmi nízke. Slovenské zákony, naopak dovoľujú použiť viac investičných a zároveň odvážnejších stratégií, ktoré môžu priniesť veľmi zaujímavé zhodnotenia a tým aj zisky.

Tieto informácie boli aj ústrednou témou neformálneho stretnutia novinárov a generálneho riaidteľa ING Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. a ING d.s.s, a.s Viktora Kouřila.
Stretnutie sa konalo 29. apríla a zúčastnili sa ho zástupcovia denníkov, tlačových agentúr a internetového portálu.