Slováci sa poisťujú proti viacerým rizikám

Poistná suma pri úmrtí je o polovicu vyššia ako pri závažných chorobách

Prístup Slovákov k poisteniu sa za uplynulých 10 rokov zmenil: naučili sme sa viac chrániť pred finančnými následkami závažných chorôb a uzatvárame viac pripoistení. Priemerná poistná suma pri pripoistení kritických chorôb narástla o 36 % na 8 647 eur a počet týchto pripoistení dokonca stúpol o 67 %. Zlou správou však je slabšia ochrana pred trvalými následkami úrazu: klesá počet pripoistení a priemerná poistná suma dokonca spadla pod úroveň poistenia pre prípad smrti. Vyplýva to zo štatistík NN Životnej poisťovne (predtým ING Životná poisťovňa).

Počet pripoistení na zmluvu stúpa: kým v roku 2004 sme sa chránili pri životnom poistení priemerným počtom 2,58 pripoistení na zmluvu, v roku 2014 to bolo už 3,54 pripoistení. Aj keď nárast sčasti spôsobilo rozšírenie ponuky, väčšina nárastu  ide na vrub zodpovednejšieho prístupu k ochrane pred životnými rizikami. To znamená, že Slováci sa snažia poistne chrániť proti viacerým rizikám. Pozitívnou správou je aj nárast priemernej poistnej sumy pri kritických chorobách o 36 % na 8 647 eur a rast počtu týchto pripoistení o výrazných 67 %. „Napriek pozitívnym posunom zostáva poistná ochrana Slovákov ešte stále nedostatočná. Ľudia majú stále tendenciu uzavrieť poistenie s príliš nízkou poistnou sumou. Na druhej strane, nárast poistnej sumy a najmä počtu pripoistení pri závažných chorobách ukazuje, že ľudia si tento nedostatok už začali uvedomovať a svoju poistnú ochranu postupne zvyšujú,“ hovorí Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

Slováci sa najvyššie poisťujú pre prípad úmrtia. Priemerná poistná suma narástla za posledných desať rokov takmer o polovicu na 12 378 eur. Tým predbehla aj priemernú poistnú sumu pri trvalých následkoch úrazu (11 654 eur). Ďalším pozitívom je rast celkovej poistnej sumy v prípade pripoistenia invalidity o 488 %. Zlou správou je pokles počtu uzatvorených pripoistení trvalých následkov úrazu za posledných 10 rokov. „Tento trend je znepokojujúci. Hlavným účelom moderného poistenia by malo byť finančné zabezpečenie pre prípad dlhodobého výpadku príjmu. Sú to práve trvalé následky úrazu a invalidita, ktoré rodinu nielen pripravia o príjem, ale spôsobia dlhodobé náklady na starostlivosť o chorého člena rodiny,“ vysvetľuje J. Čapek. Preto by poistná suma mala byť nastavená aspoň na trojročný príjem, aby rodina preklenula čas do priznania invalidného dôchodku od štátu a mala priestor nájsť dodatočné zdroje príjmu pre ďalšie obdobie. „Vysoký nárast poistnej sumy v prípade pripoistenia invalidity a klesajúci trend uzatváraných pripoistení trvalých následkov môžu znamenať, že klienti si namiesto trvalých následkov úrazu poisťujú riziko invalidity. Treba myslieť na to, že nie každý trvalý následok úrazu končí invaliditou, preto je vhodné mať obe tieto pripoistenia a nie preferovať len jedno z nich,“ dodáva.

Zmena poisťovania v číslach za posledných 10 rokov *

2004 2014 Zmena v %
Počet pripoistení na zmluvu 2,58 3,54 +37,2
Kritické choroby (priemerná poistná suma na zmluvu) 6 376 eur 8 647 eur +36
Úmrtie (priemerná poistná suma na zmluvu) 8 589 eur 12 378 eur +44
Trvalé následky úrazu (priemerná poistná suma na zmluvu) 10 723 eur 1 654 eur +9

* podľa štatistík NN Životnej poisťovne, a.s.