Slovenskí rodičia sú zodpovední

Slovenskí rodičia sú zodpovední: dve tretiny z nich zriadili pre svoje dieťa nejaké úrazové poistenie či pripoistenie

Ročne sa v Slovenskej republike zraní úrazom približne 150 000 detí a mladistvých, z ktorých až tisíc ostane doživotne postihnutých. Obzvlášť rizikové sú letné mesiace. Starostlivosť o chorého člena rodiny je pritom významným zásahom do rodinného rozpočtu. Podľa prieskumu ING Životnej poisťovne si rodičia tieto riziká uvedomujú, až 66 % z nich už pre svoje dieťa zriadilo nejaké úrazové poistenie či pripoistenie a takmer pätina tento krok plánuje. Rodičia majú po novom na výber tiež z dvoch atraktívnych detských pripoistení ING Životnej poisťovne.

Deti sú zvedavé, aktívne, rady poznávajú nové veci, svoje schopnosti však často preceňujú a kvôli nedostatočným skúsenostiam nedokážu odhadnúť situáciu a nebezpečenstvo, ktoré im hrozí. Ročne sa tak 150 tisíc detí a mladistvých zraní a 10 tisíc detí má skúsenosť s hospitalizáciou v nemocnici práve kvôli úrazu. Štatistiky potom hovoria o každom 150. dieťati ktoré si odnesie doživotné následky, viac než 100 detí dokonca každoročne zomrie. Najrizikovejším obdobím sú dvojmesačné letné prázdniny, kedy predstavuje nárast detských úrazov až 100 %.

„Úrazy môžu mať dopad nielen na zdravie a rozvojovú stránku dieťaťa, mnohokrát majú negatívny vplyv taktiež na rodinné financie,“ vysvetlil Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Životná poisťovňa. Pri starostlivosti o chorého člena rodiny ošetrujúcemu rodičovi náleží tzv. ošetrovné, ktorého výška je 55 % denného vymeriavacieho základu a vyplácané je len 10 dní. „Z prieskumu ING Životnej poisťovne vyplynulo, že si rodičia uvedomujú nebezpečenstvo, ktorému sú deti vystavené napríklad pri hre, športe či na ulici a vnímajú tiež finančné riziká, ktoré s tým súvisia. Pri uzatvorení úrazového poistenia či pripoistenia tak bola potreba chrániť svoje dieťa hlavným impulzom pre 61 % z nich,“ doplnil Viktor Kouřil. A čím skôr, tým lepšie. „Optimálny vek pre zriadenie poistenia je podľa väčšiny rodičov hneď po narodení dieťaťa. A s tým možno jedine súhlasiť,“ uzavrel Kouřil.

ING Životná poisťovňa preto prichádza s dvoma novými detskými pripoisteniami, ktoré pomôžu rodičom zvládať ťažkú životnú situáciu. Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením dieťaťu zaručuje finančné odškodnenie za trvalé následky úrazu už od malého len 1% telesného postihnutia. Práve trvalé následky úrazu sú podľa prieskumu najčastejším rizikom, proti ktorému je dôležité deti poisťovať. Druhou novinkou je pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s progresiou v prípade hospitalizácie, ktoré prináša krytie drobných i väčších úrazov po celom tele. Pri bezškodovom priebehu poistník navyše dostane 10% bonus zaplateného bežného poistného. Obe pripoistenia si môžete kúpiť buď ako doplnok k už uzatvorenému životnému poisteniu alebo spolu s úplne novým flexibilným životným poistením ING Smart.