17.04.2020

Slovenskí tínedžeri zabojujú v celosvetovej súťaži v sociálnom podnikaní

Pre študentov stredných škôl a žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl bol 3. apríl tohto roku posledný deň, kedy sa mohli prihlásiť do celosvetovej súťaže Social Innovation Relay. Projekt už piaty rok dokazuje, že slovenskí tínedžeri nie sú iba generáciou so smartfónom v ruke, ale sú to aj mladí ľudia s veľkým potenciálom a inovatívnymi nápadmi na poli sociálneho podnikania.

Projekt Social Innovation Relay (SIR) je globálnou iniciatívou neziskovej organizácie Junior Achievement realizovanou v spolupráci s NN Group. Hlavným cieľom tohto online študentského projektu je šíriť povedomie o sociálnom podnikaní medzi mladými ľuďmi, a podnietiť ich tak v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, zameraného na riešenie sociálnych potrieb. „Sociálne podnikanie, ktoré prináša reálne riešenia zlepšujúce život konkrétnych sociálnych skupín, považujeme za vysoký spoločenský prínos,“ myslí si Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Slovensko. „NN sa dlhodobo venuje podpore finančnej gramotnosti a každá možnosť prispieť k vzdelávaniu slovenskej mládeže nás nesmierne teší,“ dodáva D. Tomášková. Okrem finančnej podpory tohto projektu, poskytuje spoločnosť NN Slovensko aj svojich špecialistov z radov manažérov, ktorí študentom dobrovoľne odovzdávajú know-how, kritickým okom hodnotia ich nápady, čím pomáhajú akcelerovať rozvoj jednotlivých projektov zapojených do súťaže.

Projekt Social Innovation Relay, ktorého partnerom je spoločnosť NN Slovensko, inšpiruje študentov stredných škôl k tvorbe inovatívnych sociálnych riešení, ktoré budú základom pre lepšiu budúcnosť našich komunít. Aj tento rok sa nám podarilo splniť cieľ a zapojiť do projektu viac ako 1 600 študentov ZŠ a SŠ s viac ako 120 inovatívnymi nápadmi. Ukazuje sa, že mladí ľudia majú záujem o zlepšovanie sociálneho prostredia, v ktorom žijú  a majú skvelé, v praxi uplatniteľné nápady,“ povedala Eva Vargová, riaditeľka neziskovej organizácie Junior Achievement (JA) Slovensko, ktorá projekt zastrešuje.

Národné kolo projektu SIR je naplánované na 27. mája 2020 v Bratislave. Pokiaľ si to vyžiada mimoriadna situácia okolo koronavírusovej pandémie, bude sa tohtoročné národné finále konať v on-line prostredí, rovnako ako globálne finále plánované na jún 2020. Porota národného finálne bude zložená z odborníkov zo spoločnosti NN Slovensko a odborníkov z oblasti sociálneho podnikania. . Fundovaní profesionáli vo svojej oblasti tak vyberú trojicu najlepších tímov, ktorých ocenia. Tí, ktorí obsadia 1. miesto postúpia do globálneho kola. 

Spolupráca  JA a NN Group

NN Group a Junior Achievement (JA) sú dlhoročnými partnermi v snahe spoločne vytvárať ekonomické príležitosti a uľahčovať sociálne podnikanie. V rámci spolupráce v tomto školskom roku sa projekt Social Innovation Relay realizuje v týchto krajinách: Slovensko, Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Japonsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Singapur a Španielsko.