Špeciálna jesenná akcia pre nových klientov ING Životnej poisťovne

Špeciálna jesenná akcia pre nových klientov ING Životnej poisťovne

Ročne sa na Slovensku stane 912-tisíc úrazov, z toho k tisícom dochádza pri dopravných nehodách. ING Životná poisťovňa preto umožňuje novým klientom využiť jesennú akciu - pri uzatvorení pripoistenia trvalých následkov úrazu získajú zvýšenie poistnej sumy o 50 % a pri uzatvorení smrti úrazom dostanú dvojnásobné plnenie v prípade smrti pri dopravnej nehode. Zároveň tiež dochádza k rozšíreniu výpočtu dopravných prostriedkov.

Noví klient môžu využiť túto špeciálnu akciu až do konca roka. Podľa štatistík* skončí z 912-tisíc úrazov ročne až 47-tisíc hospitalizáciou, z čoho až dve tretiny vyžadujú operáciu. Zároveň každoročne o desatinu stúpa počet invalidov v dôsledku úrazu a u tisícok ľudí zanechávajú úrazy rôzne závažné trvalé následky. „Trvalé následky pritom nemusia nutne viesť k najvyššiemu stupňu invalidity. Mnohokrát ide podľa definície o malé zranenia, ktoré však veľmi znepríjemňujú život či dokonca znemožňujú výkon niektorých činností,“ upresňuje Helena Lazosová, riaditeľka marketingu a produktového vývoja ING Životnej poisťovne a dodáva: „Nehovoriac o prípade, keď následkom úrazu zomrie hlavný živiteľ. Okrem osobnej straty, trpí rodina i po finančnej stránke.“

Príklad

Poistná suma: Poistné
20 000 EUR 4,80 EUR
V rámci akcie 30 000 EUR 4,80 EUR
 
 Príklad: plnenie pri poúrazovom poškodení chrbtice a miechy ťažkého stupňa
  
100 % (percentá plnenia) 30 000 EUR (poistná suma)
x 4 (koeficient progresie) 120 000 EUR

Dopravná nehoda sa netýka iba áut
Ročne dôjde na slovenských cestách k 14-tisícom dopravných nehôd, ktoré majú pre 230 osôb fatálne následky. Z toho pri autonehodách pritom zahynie 65 chodcov a 20 cyklistov. „Stále častejšie sa stretávame s nehodami, do ktorých sú zapojení aj iní účastníci dopravy než iba vodiči automobilov. Minulý rok sa napríklad 350 nehôd týkalo motoriek, 481 nehôd bicyklov a 1114 chodcov. Preto sme sa rozhodli rozšíriť naše Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu v dopravnom prostriedku po novom na MHD, motorky, bicykle a chodcov,“ vysvetľuje Helena Lazosová.

Akcia dvojnásobného plnenia pri pripoistení pre prípad úmrtia následkom úrazu pri dopravnej nehode platí pre novo uzatvorené zmluvy životného poistenia od 1. októbra do 31. decembra 2014.
Akcia pre pripoistenie trvalých následkov úrazu, kde majú klienti možnosť získať zvýšenie poistnej sumy o 50 % platí pre novo uzatvorené zmluvy životného poistenia od 1. novembra do 31. decembra 2014.

* Štatistiky použité v tlačovej správe vychádzajú z oficiálnych štatistík Národného centra zdravotníckych informácií, Ministerstva vnútra, BECEP a Sociálnej poisťovne.