Spoločné vyhlásenie zástupcov bánk – členov Centrálneho depozitára cenných papierov, a. s.

Spoločné vyhlásenie zástupcov bánk – členov Centrálneho depozitára cenných papierov, a. s.

Spoločné vyhlásenie zástupcov bánk – členov Centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (Československá obchodní banka, Dexia banka Slovensko, HVB Bank Slovakia, ING Bank, Istrobanka, OTP Banka, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniBanka, VÚB).

Po stretnutí zástupcov bánk a Centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., (CDCP), ktoré sa konalo v pondelok 23. 3. 2004 na podnet bánk, sa včera podarilo dohodnúť hlavné body obojstranne akceptovateľnej verzie zmluvy medzi členom a CDCP. Členovia v súlade so závermi včerajšieho rokovania s CDCP túto zmluvu upravia do finálnej podoby v nasledujúcich dňoch.

Včerajšie niekoľkonásobné zlyhanie testovaného systému CDCP opätovne neumožnilo členom a Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) otestovať požadované funkcionality systému. Zúčastnené banky a BCPB zhodnotili priebeh testovania a jeho výsledok ako neúspešný. Členovia CDCP sú pripravení spoločne s BCPB pokračovať v testovaní aj v nasledujúcich dňoch.

V Bratislave, 24. 3. 2004

My ING