Spoločnosť ING Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s. uviedla na trh dva nové príspevkové fondy

Spoločnosť ING Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s. uviedla na trh dva nové príspevkové fondy

Spoločnosť k 1. 4. 2007 uviedla na trh dva nové príspevkové fondy, ktoré doplnia súčasný príspevkový fond s vyváženou investičnou stratégiou. Cieľ tohto kroku je jediný – ponúknuť súčasným i novým klientom možnosť výberu takého fondu, ktorý bude zodpovedať ich preferenciám, vzťahu k sporeniu či dlhodobému investovaniu, predstave o dosiahnutom výnose a vzťahu k riziku.

„Aby si každý klient mohol zodpovedne vybrať príspevkový doplnkový dôchodkový fond, ktorý najlepšie zodpovedá jeho potrebám a rizikovému profilu je nevyhnutné, aby mal dostatok možností výberu. Celkovo ponúkame klientom rodinu troch fondov s výrazne odlišnou investičnou stratégiou“ hovorí predsedkyňa predstavenstva ING Tatry - Sympatia, Tatjana Macúchová.

Konzervatívny fond je určený klientom, ktorí preferujú systém bezpečného sporenia. Fond uplatňuje veľmi konzervatívnu stratégiu, čo znamená prakticky žiadne riziko. Jeho relatívne nízke výnosy tak budú zodpovedať tejto stratégii. Cieľom tohto fondu je priniesť za každých okolností kladný nominálny výnos.

Rastový fond naopak uplatňuje dynamickú rastovú stratégiu, ktorej cieľom je dosiahnutie čo najvyšších výnosov v dlhodobom horizonte. Fond je pre ľudí, ktorí sú ochotní podstúpiť zvýšenú mieru rizika. Minimálne 20% aktív bude vždy investovaných na akciových trhoch, čo umožňuje dosiahnutie výrazne vyššieho zisku, ale spôsobuje aj kolísavosť hodnoty portfólia, ktorá je priamoúmerná vývoju na akciových trhoch.

Príspevkový fond, kde majú klienti momentálne svoje príspevky, sa premenoval na Vyvážený fond – jeho umiernená investičná stratégia sa nezmení. Rizikový profil súčasného fondu je uprostred medzi dvoma novými fondmi.

Kontakt: Neopublic Porter Novelli, Michala Jurkovičová, +421 903 905 658,

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa a.s., ING Dôchodková správcovská spoločnosť a.s., ING Tatry-Sympatia d.d.s, a.s., ING Management Services, s.r.o., a ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky.