Sporenie na účte ING Konto bude výhodnejšie

Sporenie na účte ING Konto bude výhodnejšie

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky nadväzne na vývoj na trhu rozhodla o ďalšom zvýhodnení sporenia na sporiacom účte ING Konto.

Úroková sadzba sa s účinnosťou od 21. augusta 2006 zvyšuje z úrovne 2,6 % p. a. na 3,0 % p. a.

ING Konto stále patrí k najvýhodnejšie úročeným sporiacim účtom, na ktoré klienti vložili do marca 2006 prostriedky prevyšujúce hranicu 4 mld. Sk. Popri zaujímavej výške zhodnotenia sa produkt ING Konto vyznačuje aj tým, že je zároveň bez výpovednej lehoty, a tiež nulovými poplatkami pre štandardné služby, akými sú napr. zriadenie a vedenie účtu, a pohyby na účte.

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.,