SPORENIE NA ÚČTE ING KONTO BUDE VÝHODNEJŠIE

Sporenie na účtie ING KONTO bude výhodnejšie

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky v nadväznosti na rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska zvyšujúce základnú úrokovú sadzbu Národnej banky Slovenska o 0,50 % rozhodla o ďalšom zvýhodnení sporenia na sporiacom účte ING Konto.

Úroková sadzba sa s účinnosťou od 27. marca 2006 zvyšuje z úrovne 2,00 % p. a. na 2,20 % p. a.

ING Konto stále patrí k najvýhodnejšie úročeným sporiacim účtom, na ktoré klienti vložili do marca 2006 prostriedky prevyšujúce hranicu 3,9 mld. Sk. Popri zaujímavej výške zhodnotenia sa produkt ING Konto vyznačuje aj tým, že je zároveň bez výpovednej lehoty, a tiež nulovými poplatkami pre štandardné služby, akými sú napr. zriadenie a vedenie účtu, a pohyby na účte.

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.,