Sú tu prázdniny - podľa štatistík v tomto období najviac ohrozujú deti pády a poranenia hlavy

Pred pár dňami začali školákom letné prázdniny. Okrem radosti z výletov a dovoleniek je však toto obdobie aj plné nástrah. Deti sú totiž viac než inokedy ohrozené rozličnými zraneniami.

Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ohrozujú deti najviac pády. V roku 2018 bolo hospitalizovaných 16 516 detí a mladých do 24 rokov. Z toho až približne polovica hospitalizácií bola zapríčinená pádom. Údaje NCZI ukázali, že najčastejšie bývajú deti hospitalizované s úrazom hlavy. Najčastejšie sa pritom zrania pri hrách alebo športoch, ktorým počas prázdnin venujú viac času.
Mladí vo veku 0 až 24 rokov museli byť najčastejšie ošetrení a hospitalizovaní v nemocnici pre poranenie hlavy. U dievčat je to väčšinou vonkajšie poranenie hlavy a u chlapcov zase vnútrolebečné poranenie. Chlapci mali pomerne často aj zlomeniny pleca a ramena, dievčatá povrchové́ poranenia brucha, drieku a panvy. Zo štatistík tiež vyplýva, aké je najčastejšie poranenie pri deťoch a mladých spôsobené pádom. U chlapcov je to zlomenina predlaktia, u dievčat poranenie hlavy.
„Životné poistenie pre deti je v súčasnej dobe bežné. Naši klienti, ktorí sú rodičmi, si k svojmu hlavnému životnému poisteniu môžu pripoistiť aj deti. Väčšina z nich túto možnosť využíva. Najčastejšie si pritom spomedzi našich detských pripoistení volia Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu s bolestným, Pripoistenie trvalých následkov úrazov s progresívnym plnením a Pripoistenie hospitalizácie, ktoré zahŕňajú komplexnú ochranu dieťaťa. Nezabúdajú však ani na Pripoistenie kritických chorôb detí,“ vysvetľuje hovorkyňa NN Životnej poisťovne Daniela Tomášková.
Na zvýšené riziko úrazov upozorňuje aj Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), podľa ktorého sa až polovica detských zranení stane doma alebo v blízkosti domova. ÚVZ preto zverejnil tipy, ako čo najefektívnejšie predísť zraneniam detí.

Tipy proti domácim úrazom:

 • zabezpečte okná zábranou proti pádu,
 • kontrolujte, či sú okná dobre zatvorené,
 • nenechajte dieťa bez dozoru na balkóne,
 • sklenené výplne dverí zabezpečte bezpečnostnou fóliou,
 • na elektrické zásuvky dajte bezpečnostné chrániče,
 • neprelievajte zdraviu škodlivé prípravky do plastových fliaš,
 • nedovoľte dieťaťu manipulovať s vreckom alebo taškou z umelej hmoty, mohlo by si ju natiahnuť na hlavu,
 • zásuvky s nožmi a príbormi zabezpečte, aby ich dieťa nemohlo otvoriť,
 • zabráňte tomu, aby sa dieťa dostalo k zápalkám, zapaľovačom, nožom, chemikáliám, horľavinám, liekom, zbraniam a iným predmetom, ktoré by ich mohli poraniť,
 • zabráňte tomu, aby malo dieťa prístup k rebríku a otvorom na strechách.

Tipy proti úrazom vonku:

 • nepreceňujte schopnosti dieťaťa, vyberajte preňho aktivity primerané veku,
 • pri bicyklovaní dajte dieťaťu bezpečnostnú vestu a prilbu, pri korčuľovaní aj chrániče na zápästia, lakte a kolená,
 • ak je to možné, športujte na miestach so slabou premávkou, ideálne na cyklistických chodníkoch,
 • pri plávaní, hrách vo vode a s vodnými atrakciami dieťa nenechávajte ani na chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako tak aj na trampolínach a nafukovacích atrakciách (hrady, preliezačky, kĺzačky...),
 • dohliadnite na to, aby sa dieťa nehralo blízko vodnej plochy a cesty, pretože malé deti nevedia dobre odhadnúť rýchlosť a blízkosť auta, ani zhodnotiť dopravnú situáciu.