Svoje dieťa pripoistí na úrazy viac než polovica rodičov

Na Slovensku ročne ošetria až 200-tisíc zranených detí, pričom takmer 35-tisíc detí hospitalizujú.
Až 28 % rodičov, ktorí uzatvorili životné poistenie pre svoje dieťa, už v minulosti riešili poistnú udalosť z úrazového pripoistenia alebo pripoistenia kritických chorôb. Počas letných dovoleniek podobných situácií neubúda, skôr naopak.

Najviac detí sa zraní poobede
Podľa štatistík sa najviac úrazov stáva medzi 14.00 – 18.00 h, keď sú deti často bez dozoru dospelého. Najčastejšie pritom dochádza k zraneniam na ihrisku, dovolenke a v letnom tábore. Počas školského roka sú časté úrazy doma, ale aj v škôlke a škole. Výnimkou, žiaľ, nie sú ani dopravné nehody. Ročne je na Slovensku odborne ošetrených až 200-tisíc detí v dôsledku úrazu. Z nich je takmer 35-tisíc hospitalizovaných. Priemerná doba, ktorú dieťa strávi v nemocnici je 6,7 dňa.

Čo deti najviac ohrozuje?
Medzi najčastejšie dôvody hospitalizácie patria uhryznutie kliešťom, viróza, zlomeniny, pomliaždeniny, popáleniny a otras mozgu. Stav malého zraneného pacienta pritom často závisí od  prvej reakcie a rýchlej pomoci. „Napríklad pri uhryznutí kliešťom platí, čím skôr sa vyberie, tým je riziko prenosu ochorenia menšie. Správne sa má kliešť vybrať tak, že sa s ním veľmi nemanipuluje a vhodné je použiť pinzetu. Kliešť sa nemá ničím potierať, točiť, ani dusiť, s čím sa, bohužiaľ, stále stretávame. Dôležité je potom niekoľko týždňov dané miesto sledovať a ak by vznikol fľak, je nutné navštíviť lekára,“ vyvracia mýty o vyberaní kliešťov MUDr. Mário Moro, viceprezident Asociácie súkromných lekárov SR a všeobecný lekár pre deti a dorast. „Nezriedka sa stáva, že aj zranenia, ktoré sa nám zdajú malicherné, môžu mať vážne následky alebo si budú vyžadovať pobyt v nemocnici,“ dopĺňa MUDr. Moro.

Letné strašiaky – spálená koža i otras mozgu
V lete často hrozia spáleniny kože zo slnka. Príčinou môže byť nedostatočná ochrana pokožky alebo dlhý pobyt na slnku. Bežným „letným“ zranením je i otras mozgu. „Nastáva najčastejšie po pádoch na bicykli, motorkách alebo pri autohaváriách. Sprievodným javom môže byť tiež zvracanie. Pacienti s otrasom mozgu by mali byť hospitalizovaní,“ dopĺňa MUDr. Moro.

Pripoisteniu detí sa nebránime
Z prieskumu NN Slovensko vyplýva, že viac než polovica rodičov má pre svoje dieťa uzatvorené úrazové pripoistenie a ďalších 10 % to zvažuje – väčšinou mladí rodičia do 25 rokov. Za najvhodnejší čas pre uzatvorenie poistenia pre dieťa považujú cca ⅔ rodičov obdobie do 1 roka veku dieťaťa. Nezabúdajú ani na pripoistenie kritických chorôb, ktoré má pre deti uzatvorených 28 % opýtaných, a to najmä rodičia detí, ktoré boli už niekedy dlhodobo hospitalizované. „Výpadok príjmu z dôvodu starostlivosti o dieťa počas hospitalizácie a zotavovania môžu spôsobiť finančné ťažkosti, najmä, ak rodina nemá dostatočné úspory. Ešte horšie sú prípady, keď má dieťa v dôsledku ťažkého úrazu doživotné následky, ktoré sa natrvalo podpíšu na ekonomickej situácii celej rodiny. V rámci prevencie teda rozhodne netreba váhať nad uzatvorením životného poistenia, ktoré kryje rodinu práve v takýchto prípadoch ,“ uvádza Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

Modelové príklady
a) Chlapec sa počas bicyklovania zranil a v dôsledku zlého terénu spadol. Pre podozrenie z otrasu mozgu bol hospitalizovaný. Pri páde si zlomil aj kľúčnu kosť, ktorú mu ihneď operovali a  liečil sa v nemocnici 15 dní. Celý čas sa o neho starala mama, ktorá s ním trávila i čas v nemocnici. Keďže uzatvorila Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa s denným odškodným 10 € a Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu s progresiou s denným odškodným 17 €, NN Životná poisťovňa jej vyplatila:

  • za dobu hospitalizácie z Pripoistenia hospitalizácie – 15 dní x 10 € = 150 €
  • z Pripoistenia odškodného za dobu liečenia úrazu s progresiou
    • za liečbu zlomeniny kľúčnej kosti – 70 dní x 17 € = 1 190 €
    • a za dobu hospitalizácie – 15 dní x 17 € / 2* = 127,50 €

* Kient dostáva v prípade hospitalizácie 50 % dennej dávky za každý deň hospitalizácie.

b) Dievča počas pobytu v letnom tábore uhrýzol kliešť. Žiaľ, po lekárskej prehliadke bola dievčaťu diagnostikovaná stredne ťažká kliešťová encefalitída. Nakoľko mama pre svoje dieťa uzatvorila Pripoistenie pre prípad kritických chorôb detí, do ktorých spadá i kliešťová encefalitída, poisťovňa jej vyplatila:

  • za liečbu kliešťovej encefalitídy – 30 % z poistnej sumy 7 500 € = 2 250 €

Pozn.: OČR od štátu mohla čerpať len 10 kalendárnych dní (55 %), hrubý príjem matky 1 000 €, čiže od štátu by dostala 181 €. 


Zdroje: Národné centrum zdravotníckych informácií, interné štatistiky NN SR

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014