Svoje dieťa pripoistí na úrazy viac než polovica rodičov

Na Slovensku ročne ošetria až 200-tisíc zranených detí, pričom takmer 35-tisíc detí hospitalizujú.
Až 28 % rodičov, ktorí uzatvorili životné poistenie pre svoje dieťa, už v minulosti riešili poistnú udalosť z úrazového pripoistenia alebo pripoistenia kritických chorôb. Počas letných dovoleniek podobných situácií neubúda, skôr naopak.

Najviac detí sa zraní poobede
Podľa štatistík sa najviac úrazov stáva medzi 14.00 – 18.00 h, keď sú deti často bez dozoru dospelého. Najčastejšie pritom dochádza k zraneniam na ihrisku, dovolenke a v letnom tábore. Počas školského roka sú časté úrazy doma, ale aj v škôlke a škole. Výnimkou, žiaľ, nie sú ani dopravné nehody. Ročne je na Slovensku odborne ošetrených až 200-tisíc detí v dôsledku úrazu. Z nich je takmer 35-tisíc hospitalizovaných. Priemerná doba, ktorú dieťa strávi v nemocnici je 6,7 dňa.

Čo deti najviac ohrozuje?
Medzi najčastejšie dôvody hospitalizácie patria uhryznutie kliešťom, viróza, zlomeniny, pomliaždeniny, popáleniny a otras mozgu. Stav malého zraneného pacienta pritom často závisí od  prvej reakcie a rýchlej pomoci. „Napríklad pri uhryznutí kliešťom platí, čím skôr sa vyberie, tým je riziko prenosu ochorenia menšie. Správne sa má kliešť vybrať tak, že sa s ním veľmi nemanipuluje a vhodné je použiť pinzetu. Kliešť sa nemá ničím potierať, točiť, ani dusiť, s čím sa, bohužiaľ, stále stretávame. Dôležité je potom niekoľko týždňov dané miesto sledovať a ak by vznikol fľak, je nutné navštíviť lekára,“ vyvracia mýty o vyberaní kliešťov MUDr. Mário Moro, viceprezident Asociácie súkromných lekárov SR a všeobecný lekár pre deti a dorast. „Nezriedka sa stáva, že aj zranenia, ktoré sa nám zdajú malicherné, môžu mať vážne následky alebo si budú vyžadovať pobyt v nemocnici,“ dopĺňa MUDr. Moro.

Letné strašiaky – spálená koža i otras mozgu
V lete často hrozia spáleniny kože zo slnka. Príčinou môže byť nedostatočná ochrana pokožky alebo dlhý pobyt na slnku. Bežným „letným“ zranením je i otras mozgu. „Nastáva najčastejšie po pádoch na bicykli, motorkách alebo pri autohaváriách. Sprievodným javom môže byť tiež zvracanie. Pacienti s otrasom mozgu by mali byť hospitalizovaní,“ dopĺňa MUDr. Moro.

Pripoisteniu detí sa nebránime
Z prieskumu NN Slovensko vyplýva, že viac než polovica rodičov má pre svoje dieťa uzatvorené úrazové pripoistenie a ďalších 10 % to zvažuje – väčšinou mladí rodičia do 25 rokov. Za najvhodnejší čas pre uzatvorenie poistenia pre dieťa považujú cca ⅔ rodičov obdobie do 1 roka veku dieťaťa. Nezabúdajú ani na pripoistenie kritických chorôb, ktoré má pre deti uzatvorených 28 % opýtaných, a to najmä rodičia detí, ktoré boli už niekedy dlhodobo hospitalizované. „Výpadok príjmu z dôvodu starostlivosti o dieťa počas hospitalizácie a zotavovania môžu spôsobiť finančné ťažkosti, najmä, ak rodina nemá dostatočné úspory. Ešte horšie sú prípady, keď má dieťa v dôsledku ťažkého úrazu doživotné následky, ktoré sa natrvalo podpíšu na ekonomickej situácii celej rodiny. V rámci prevencie teda rozhodne netreba váhať nad uzatvorením životného poistenia, ktoré kryje rodinu práve v takýchto prípadoch ,“ uvádza Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

Modelové príklady
a) Chlapec sa počas bicyklovania zranil a v dôsledku zlého terénu spadol. Pre podozrenie z otrasu mozgu bol hospitalizovaný. Pri páde si zlomil aj kľúčnu kosť, ktorú mu ihneď operovali a  liečil sa v nemocnici 15 dní. Celý čas sa o neho starala mama, ktorá s ním trávila i čas v nemocnici. Keďže uzatvorila Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa s denným odškodným 10 € a Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu s progresiou s denným odškodným 17 €, NN Životná poisťovňa jej vyplatila:

  • za dobu hospitalizácie z Pripoistenia hospitalizácie – 15 dní x 10 € = 150 €
  • z Pripoistenia odškodného za dobu liečenia úrazu s progresiou
    • za liečbu zlomeniny kľúčnej kosti – 70 dní x 17 € = 1 190 €
    • a za dobu hospitalizácie – 15 dní x 17 € / 2* = 127,50 €

* Kient dostáva v prípade hospitalizácie 50 % dennej dávky za každý deň hospitalizácie.

b) Dievča počas pobytu v letnom tábore uhrýzol kliešť. Žiaľ, po lekárskej prehliadke bola dievčaťu diagnostikovaná stredne ťažká kliešťová encefalitída. Nakoľko mama pre svoje dieťa uzatvorila Pripoistenie pre prípad kritických chorôb detí, do ktorých spadá i kliešťová encefalitída, poisťovňa jej vyplatila:

  • za liečbu kliešťovej encefalitídy – 30 % z poistnej sumy 7 500 € = 2 250 €

Pozn.: OČR od štátu mohla čerpať len 10 kalendárnych dní (55 %), hrubý príjem matky 1 000 €, čiže od štátu by dostala 181 €. 


Zdroje: Národné centrum zdravotníckych informácií, interné štatistiky NN SR