Takmer dve tretiny ľudí s psychickou poruchou nevyhľadá pomoc

Psychické poruchy sú čoraz väčším strašiakom. Najmä počas jesene a zimy, keď sú dni kratšie, dolieha na mnohých ľudí smútok, úzkosť či depresia. Čísla sú alarmujúce. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2016 v psychiatrických ambulanciách na Slovensku uskutočnených viac než 1,8 milióna vyšetrení so stanovenou diagnózou. WHO navyše informuje, že veľa pacientov nikdy nenaberie odvahu ísť za odborníkom.

Nových prípadov pribúda – najčastejšie kvôli stresu

Štatisticky sú ženy vyšetrované častejšie ako muži a deti. Mladiství vo veku 0 až 19 rokov tvorili 10 % všetkých pacientov. A hoci je mužských pacientov menej, ich počet rastie v dôsledku užívania návykových látok. V porovnaní so ženami trpia muži viac poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok. Rovnako je to v prípade hospitalizácie - opäť prevládajú muži pre poruchy spojené s užívaním alkoholu. Z pohľadu regiónov bolo celkovo najviac pacientov v Bratislavskom kraji.

Viac než tretinu ambulantnej liečby predstavovali tzv. afektívne poruchy (prudké zmeny nálad, striedanie mánie a depresie), následne neurotické - stresom podmienené a somatoformné poruchy (napríklad úzkostné) a tiež organické duševné choroby, ako demencia. U pacientov, ktorým bola psychická porucha diagnostikovaná prvýkrát, to boli najčastejšie práve stresom podmienené somatoformné poruchy. Podľa WHO sa duševné ochorenia dokonca čoraz viac stávajú príčinami invalidity.

 

Posudzovanie následkov duševných chorôb sa v poisťovniach líši

Ani pri invalidite v dôsledku psychického ochorenia nemôže človek plnohodnotne fungovať a jej následkom je i zníženie príjmu či rodinného rozpočtu. Pri uznávaní poistných udalostí sa však medzi životnými poisťovňami vyskytujú rozdiely, invaliditu nevynímajúc. Niektoré poisťovne plnia pri invalidite len vtedy, ak Sociálna poisťovňa uzná nárok na invalidný dôchodok. „V NN Životnej poisťovni nevyžadujeme priznanie invalidného dôchodku od Sociálnej poisťovne. Navyše, spoľahlivo vyplácame poisteným peniaze v 9 z 10 prípadov do 5 pracovných dní od doručenia potrebných dokumentov a uznávame aj invaliditu v dôsledku psychickej choroby,“ uvádza generálny riaditeľ NN SR Peter Brudňák. Hoci je totiž invalidita zvyčajne krytá formou pripoistení, jednotlivé produkty poisťovní sa odlišujú aj pri uznávaní invalidity v dôsledku psychickej choroby. „Klientom poskytujeme krytie vo viacerých verziách pripoistenia. V závislosti od potrieb si môžu vybrať pripoistenie invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu s konštantou alebo klesajúcou poistnou sumou. Ďalej ponúkame pripoistenie, ktoré pokrýva len čiastočnú invaliditu s poklesom práceneschopnosti od 40 % do 70 % a tiež pripoistenie úplnej invalidity, kedy je schopnosť pracovať znížená o vyše 70 %. Klienti sa však môžu rozhodnúť aj pre komplexné riešenie, ktoré kryje oba typy invalidity. Vychádzame najmä z faktu, že v súčasnosti sú psychické choroby spolu s nádorovými ochoreniami, ochoreniami srdca a pohybového aparátu jednými z najčastejších príčin invalidity,“ dopĺňa P. Brudňák.