V druhom štvrťroku vykázalo ING základný čistý zisk vo výške 1,202 miliardy eur

V druhom štvrťroku vykázalo ING základný čistý zisk vo výške 1,202 miliardy € / 36,21 miliárd SKK

Základný čistý zisk sa v druhom štvrťroku zvýšil na 1,202 miliardy € / 36,21 miliárd SKK, oproti 212 miliónom € / 6 386 miliónov SKK v druhom štvrťroku roku 2009 a 1,018 miliarde v prvom štvrťroku roku 2010

 • Čistý zisk stúpol na  1,09 miliardy € / 32,83 miliárd SKK, oproti 71 miliónom € / 2 138 miliónov SKK v druhom štvrťroku minulého roka
 • Odpredaje a zvláštne položky činili za druhý štvrťrok 112 miliónov € / 3 374 miliónov SKK
 • Čistý zisk na akciu sa zvýšil na 29 eurocentov na akciu, oproti 3 eurocentom v druhom štvrťroku minulého roka
 • Ukazovateľ rentability vlastného imania sa v prvom polroku roku 2010 zvýšil na 11,7 %
 • Čistý základný zisk za prvý polrok sa zvýšil na 2,22 miliardy € / 66,8 miliárd SKK, oproti strate 23 miliónov v prvom polroku roku 2009

Banka vykázala v druhom štvrťroku základný zisk pred zdanením 1,613 miliardy € / 48,59 miliárd SKK, oproti strate 186 miliónov € / 5 603 miliónov SKK v druhom štvrťroku roku 2009 a zisku 1,278 miliardy € / 38,5 miliárdy SKK v prvom štvrťroku 2010

 • Príjmy sa naďalej zlepšujú vďaka nárastu objemov so solídnymi maržami a nižším negatívnym trhovým dopadom
 • Ukazovateľ pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom sa zlepšil na 52,6 % a tým sa priblížil k nášmu cieľu 50 % v roku 2013
 • Opravné položky k poskytnutým úverom klesli na 465 miliónov € / 14 008 miliónov SKK, čo predstavuje 55 bázických bodov priemerných rizikových aktív
 • Objemy rastú: zverené aktíva vzrástli na 13,6 miliárd € / 409,71 miliárd SKK, objem poskytnutých hypoték na 6,1 miliárd € / 183,76 miliárd SKK, pôžičky stredne veľkým a malým firmám o 2,4 miliardy € / 72,3 miliárd SKK

Poisťovňa vykázala v druhom štvrťroku základnú stratu pred zdanením vo výške 115 miliónov € / 3 464,5 miliónov SKK, oproti zisku 242 miliónov € / 7 290 miliónov SKK v druhom štvrťroku minulého roka a 269 miliónov € / 8 103 miliónov SKK v prvom štvrťroku roku 2010

 • Prevádzkový výsledok sa oproti prvému štvrťroku 2010 ľahko zvýšil, ale klesol na 419 miliónov € / 12 622 miliónov SKK z 482 miliónov € / 14 520 miliónov SKK v druhom štvrťroku minulého roku
 • Na základnom výsledku, sa v USA podpísali odblokované odložené zriaďovacie náklady na poistenie vo výške 521 miliónov € / 15 695 miliónov SKK, hlavne v uzavretom biznise (closed blocks), kvôli poklesom akciových trhov
 • Predaj poistenia sa najmä vďaka Ázii, USA a Latinskej Amerike zvýšil o 22,2 percent (očistené o dopad výmenných kurzov a uzavretý biznis (closed blocks)

Vlastné imanie stúplo o 3,4 miliardy € / 102,4 miliardy SKK na 41,6 miliardy € / 1 253 miliardy SKK alebo na 11,02 € / 331,98 SKKna akciu

 • Ukazovateľ tzv. core kapitálu banky (core Tier 1 ratio) stúpol na 8,6 %, čo je vysoko nad cieľom 7,5 %
 • Ukazovateľ solventnosti I podľa Smernice pre poisťovnícke skupiny sa zlepšil na 267 %
 • Zadlženosť vlastného imania ING Group sa zlepšila na 11,3 % a ukazovateľ FiCo sa zvýšil na 167 %
 • ING za prvý polrok roku 2010 dočasne nevyplatí dividendu

PREHLÁSENIE PREDSEDU SPOLOČNOSTI

„ING v druhom štvrťroku nadviazalo na dobré výsledky prvého štvrťroku, najmä v bankovníctve, kde sme zaznamenali zvýšený rast a zlepšenie podmienok na trhu,“ prehlásil Jan Hommen, generálny riaditeľ ING Group. „V druhom štvrťroku sa základný čistý zisk Skupiny zvýšil na 1,202 miliardy € / 36,211 miliardy SKK, čo predstavuje nárast oproti minuloročným 212 miliónom € / 6 386 miliónov SKK, kedy boli trhy volatilnejšie. Základný zisk v porovnaní so silným prvým štvrťrokom taktiež rástol, konkrétne o 18 % z 1,018 miliardy € / 30,668 miliardy SKK, a to  aj napriek obavám o hospodárske oživenie v eurozóne, ktoré v tomto štvrťroku dominovali na trhu.

Obavy z nepriaznivého vývoja štátnych dlhov krajín eurozóny a recesie typu „W“ významne ovplyvnili medzibankové trhy v eurozóne, ako aj akciové trhy po celom svete. Aj napriek prudkému poklesu akciových trhov v tomto štvrťroku, a tým negatívnemu dopadu na výsledky našej pobočky v USA, Banka naďalej ťažila zo svojej silnej likvidity a dobrej kapitálovej štruktúry, kedy bol nárast pôžičiek financovaný čisto klientskymi vkladmi , pričom splácanie dlhodobých zdrojov bolo pre tento rok už naplnené..

Banka značne prispela k nárastu príjmov skupiny, aj vďaka pokračujúcemu obchodnému rastu, čo eliminovali negatívne trhové dopady. Miera úrokových výnosov zostala stabilná, keďže marže na vkladoch a pôžičkách zostali primerané a rastúce objemy kompenzovali malý pokles na finančných trhoch. Opravné položky k poskytnutým úverom sa naďalej znižovali, pretože realitný trh v USA sa stabilizoval a vo firemnom bankovníctve sa tvorili nižšie rezervy na nedobytné pohľadávky. Rizikové náklady v krajinách Beneluxu v segmente stredných a menších firiem, však zostávajú zvýšené, čo je dôsledkom ;stále slabej hospodárskej situácie. Efektivita Banky sa po výraznom minuloročnom znižovaní nákladov ďalej zvýšila a ukazovateľ pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom klesol na 52,6 %, čím sa priblížil k cieľu 50 %, ktorý bol stanovený na rok 2013.

Kroky, ktoré sme v posledných šiestich štvrťrokoch podnikli na posilnenie bilančnej sumy, znížili našu zraniteľnosť voči trhovým otrasom. ING Bank minulý mesiac pohodlne prešla záťažovým testom Európskej únie a nás potešilo, že väčšia transparentnosť finančníctva podľa všetkého pomohla stabilizovať trhy a obnoviť dôveru voči tomuto sektoru. Rovnako vítame jasnejšie vyjadrenie ohľadom zmien v Bazileji III. Banka je so svojou zdravou likviditou a rozvrstvenými zdrojmi financovania na toto nové regulačné prostredie dobre pripravená.

Pokles na akciových trhoch sa podpísal na základných výsledkoch Poisťovne, najmä na uzavretom biznise (closed block) v USA, ale prevádzkový zisk Poisťovne, sa oproti prvému štvrťroku ľahko zvýšil. V porovnaní s druhým štvrťrokom minulého roka, boli prevádzkové výsledky nižšie, lebo investičné marže ostávali vzhľadom k nízkym úrokovým mieram pod tlakom. Administratívne náklady sa zvýšili, z časti vzhľadom na  investície na podporu rastových iniciatív a programov na zlepšenie podnikania. Predaj poistenia trvalo rástol a po očistení o dopad výmenných kurzov a  uzavretý biznis (closed blocks) v Japonsku a USA, činil nárast 22,2 percenta.

Náš firemný rast v druhom štvrťroku svedčí o oddanosti našich zamestnancov a odolnosti našej Banky a Poisťovne v období ekonomickej neistoty, keď sa snažíme zlepšiť služby klientom a vychádzať zákazníkom maximálne v ústrety. Po minuloročnom výraznom znížení nákladov, sa teraz sústredíme na dosahovanie dobrých prevádzkových výsledkov, aby sme si v Banke, ale aj Poisťovni, zabezpečili udržateľnú nákladovú výhodu.

Naďalej pracujeme na prevádzkovom rozdelení našej Banky a Poisťovne. Cieľom je, aby do konca roku mohli fungovať samostatne. V druhom štvrťroku sme v tomto ohľade dosiahli značný pokrok. V súčasnej dobe máme po celom svete približne 1100 projektov. Náklady na rozdelenie Banky a Poisťovne, sa na rok 2010 odhadujú na 110-150 miliónov € / 3 313 - 4 518 miliónov SKK, z čoho 30 miliónov € / 903 miliónov SKK, bolo utratených v prvom polroku. Zároveň pracujeme na zlepšení výkonnosti našej Poisťovne a pripravujeme jednotlivé varianty odpredaja, aby sme boli pripravení jednať, až budú trhové podmienky priaznivé.“