V druhom štvrťroku vykázalo ING základný čistý zisk vo výške 1,202 miliardy eur

V druhom štvrťroku vykázalo ING základný čistý zisk vo výške 1,202 miliardy € / 36,21 miliárd SKK

Základný čistý zisk sa v druhom štvrťroku zvýšil na 1,202 miliardy € / 36,21 miliárd SKK, oproti 212 miliónom € / 6 386 miliónov SKK v druhom štvrťroku roku 2009 a 1,018 miliarde v prvom štvrťroku roku 2010

 • Čistý zisk stúpol na  1,09 miliardy € / 32,83 miliárd SKK, oproti 71 miliónom € / 2 138 miliónov SKK v druhom štvrťroku minulého roka
 • Odpredaje a zvláštne položky činili za druhý štvrťrok 112 miliónov € / 3 374 miliónov SKK
 • Čistý zisk na akciu sa zvýšil na 29 eurocentov na akciu, oproti 3 eurocentom v druhom štvrťroku minulého roka
 • Ukazovateľ rentability vlastného imania sa v prvom polroku roku 2010 zvýšil na 11,7 %
 • Čistý základný zisk za prvý polrok sa zvýšil na 2,22 miliardy € / 66,8 miliárd SKK, oproti strate 23 miliónov v prvom polroku roku 2009

Banka vykázala v druhom štvrťroku základný zisk pred zdanením 1,613 miliardy € / 48,59 miliárd SKK, oproti strate 186 miliónov € / 5 603 miliónov SKK v druhom štvrťroku roku 2009 a zisku 1,278 miliardy € / 38,5 miliárdy SKK v prvom štvrťroku 2010

 • Príjmy sa naďalej zlepšujú vďaka nárastu objemov so solídnymi maržami a nižším negatívnym trhovým dopadom
 • Ukazovateľ pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom sa zlepšil na 52,6 % a tým sa priblížil k nášmu cieľu 50 % v roku 2013
 • Opravné položky k poskytnutým úverom klesli na 465 miliónov € / 14 008 miliónov SKK, čo predstavuje 55 bázických bodov priemerných rizikových aktív
 • Objemy rastú: zverené aktíva vzrástli na 13,6 miliárd € / 409,71 miliárd SKK, objem poskytnutých hypoték na 6,1 miliárd € / 183,76 miliárd SKK, pôžičky stredne veľkým a malým firmám o 2,4 miliardy € / 72,3 miliárd SKK

Poisťovňa vykázala v druhom štvrťroku základnú stratu pred zdanením vo výške 115 miliónov € / 3 464,5 miliónov SKK, oproti zisku 242 miliónov € / 7 290 miliónov SKK v druhom štvrťroku minulého roka a 269 miliónov € / 8 103 miliónov SKK v prvom štvrťroku roku 2010

 • Prevádzkový výsledok sa oproti prvému štvrťroku 2010 ľahko zvýšil, ale klesol na 419 miliónov € / 12 622 miliónov SKK z 482 miliónov € / 14 520 miliónov SKK v druhom štvrťroku minulého roku
 • Na základnom výsledku, sa v USA podpísali odblokované odložené zriaďovacie náklady na poistenie vo výške 521 miliónov € / 15 695 miliónov SKK, hlavne v uzavretom biznise (closed blocks), kvôli poklesom akciových trhov
 • Predaj poistenia sa najmä vďaka Ázii, USA a Latinskej Amerike zvýšil o 22,2 percent (očistené o dopad výmenných kurzov a uzavretý biznis (closed blocks)

Vlastné imanie stúplo o 3,4 miliardy € / 102,4 miliardy SKK na 41,6 miliardy € / 1 253 miliardy SKK alebo na 11,02 € / 331,98 SKKna akciu

 • Ukazovateľ tzv. core kapitálu banky (core Tier 1 ratio) stúpol na 8,6 %, čo je vysoko nad cieľom 7,5 %
 • Ukazovateľ solventnosti I podľa Smernice pre poisťovnícke skupiny sa zlepšil na 267 %
 • Zadlženosť vlastného imania ING Group sa zlepšila na 11,3 % a ukazovateľ FiCo sa zvýšil na 167 %
 • ING za prvý polrok roku 2010 dočasne nevyplatí dividendu

PREHLÁSENIE PREDSEDU SPOLOČNOSTI

„ING v druhom štvrťroku nadviazalo na dobré výsledky prvého štvrťroku, najmä v bankovníctve, kde sme zaznamenali zvýšený rast a zlepšenie podmienok na trhu,“ prehlásil Jan Hommen, generálny riaditeľ ING Group. „V druhom štvrťroku sa základný čistý zisk Skupiny zvýšil na 1,202 miliardy € / 36,211 miliardy SKK, čo predstavuje nárast oproti minuloročným 212 miliónom € / 6 386 miliónov SKK, kedy boli trhy volatilnejšie. Základný zisk v porovnaní so silným prvým štvrťrokom taktiež rástol, konkrétne o 18 % z 1,018 miliardy € / 30,668 miliardy SKK, a to  aj napriek obavám o hospodárske oživenie v eurozóne, ktoré v tomto štvrťroku dominovali na trhu.

Obavy z nepriaznivého vývoja štátnych dlhov krajín eurozóny a recesie typu „W“ významne ovplyvnili medzibankové trhy v eurozóne, ako aj akciové trhy po celom svete. Aj napriek prudkému poklesu akciových trhov v tomto štvrťroku, a tým negatívnemu dopadu na výsledky našej pobočky v USA, Banka naďalej ťažila zo svojej silnej likvidity a dobrej kapitálovej štruktúry, kedy bol nárast pôžičiek financovaný čisto klientskymi vkladmi , pričom splácanie dlhodobých zdrojov bolo pre tento rok už naplnené..

Banka značne prispela k nárastu príjmov skupiny, aj vďaka pokračujúcemu obchodnému rastu, čo eliminovali negatívne trhové dopady. Miera úrokových výnosov zostala stabilná, keďže marže na vkladoch a pôžičkách zostali primerané a rastúce objemy kompenzovali malý pokles na finančných trhoch. Opravné položky k poskytnutým úverom sa naďalej znižovali, pretože realitný trh v USA sa stabilizoval a vo firemnom bankovníctve sa tvorili nižšie rezervy na nedobytné pohľadávky. Rizikové náklady v krajinách Beneluxu v segmente stredných a menších firiem, však zostávajú zvýšené, čo je dôsledkom ;stále slabej hospodárskej situácie. Efektivita Banky sa po výraznom minuloročnom znižovaní nákladov ďalej zvýšila a ukazovateľ pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom klesol na 52,6 %, čím sa priblížil k cieľu 50 %, ktorý bol stanovený na rok 2013.

Kroky, ktoré sme v posledných šiestich štvrťrokoch podnikli na posilnenie bilančnej sumy, znížili našu zraniteľnosť voči trhovým otrasom. ING Bank minulý mesiac pohodlne prešla záťažovým testom Európskej únie a nás potešilo, že väčšia transparentnosť finančníctva podľa všetkého pomohla stabilizovať trhy a obnoviť dôveru voči tomuto sektoru. Rovnako vítame jasnejšie vyjadrenie ohľadom zmien v Bazileji III. Banka je so svojou zdravou likviditou a rozvrstvenými zdrojmi financovania na toto nové regulačné prostredie dobre pripravená.

Pokles na akciových trhoch sa podpísal na základných výsledkoch Poisťovne, najmä na uzavretom biznise (closed block) v USA, ale prevádzkový zisk Poisťovne, sa oproti prvému štvrťroku ľahko zvýšil. V porovnaní s druhým štvrťrokom minulého roka, boli prevádzkové výsledky nižšie, lebo investičné marže ostávali vzhľadom k nízkym úrokovým mieram pod tlakom. Administratívne náklady sa zvýšili, z časti vzhľadom na  investície na podporu rastových iniciatív a programov na zlepšenie podnikania. Predaj poistenia trvalo rástol a po očistení o dopad výmenných kurzov a  uzavretý biznis (closed blocks) v Japonsku a USA, činil nárast 22,2 percenta.

Náš firemný rast v druhom štvrťroku svedčí o oddanosti našich zamestnancov a odolnosti našej Banky a Poisťovne v období ekonomickej neistoty, keď sa snažíme zlepšiť služby klientom a vychádzať zákazníkom maximálne v ústrety. Po minuloročnom výraznom znížení nákladov, sa teraz sústredíme na dosahovanie dobrých prevádzkových výsledkov, aby sme si v Banke, ale aj Poisťovni, zabezpečili udržateľnú nákladovú výhodu.

Naďalej pracujeme na prevádzkovom rozdelení našej Banky a Poisťovne. Cieľom je, aby do konca roku mohli fungovať samostatne. V druhom štvrťroku sme v tomto ohľade dosiahli značný pokrok. V súčasnej dobe máme po celom svete približne 1100 projektov. Náklady na rozdelenie Banky a Poisťovne, sa na rok 2010 odhadujú na 110-150 miliónov € / 3 313 - 4 518 miliónov SKK, z čoho 30 miliónov € / 903 miliónov SKK, bolo utratených v prvom polroku. Zároveň pracujeme na zlepšení výkonnosti našej Poisťovne a pripravujeme jednotlivé varianty odpredaja, aby sme boli pripravení jednať, až budú trhové podmienky priaznivé.“

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014