V roku 2008 sa zvýšili aktíva v správe ING Retail SR o 14 % a ich hodnota dosiahla 39,7 miliárd SK

V roku 2008 sa zvýšili aktíva v správe ING Retail SR o 14 % a ich hodnota dosiahla 1,317 mld. € / 39,7 mld. SKK

V roku 2008, poznamenanom dopadmi finančnej krízy, zaznamenala ING SR v retailovom segmente (životné poistenie, produkty dôchodkového sporenia, podielové fondy, sporiace účty) nárast vo väčšine ukazovateľov. Čistý zisk spoločnosti dosiahol 3,385 mil. € / 102 mil. SKK, čo je oproti roku 2007 pokles o 64 %.
Základné prevádzkové ukazovatele, ktoré merajú fundamentálne aktivity každej spoločnosti, zaznamenali kontinuálny rast. V porovnaní s rokom 2007 tak vzrástli aktíva v správe o solídnych 14 % a medziročne ING pribudlo takmer 39 750 klientov.

Celkové výsledky retailovej časti ING SR

 

2007

2008

Medziročná zmena

Aktíva v správe

1 155,31 mil. € / 34 805 mil. SKK

1 318,16 mil. € / 39 711 mil. SKK

14 %

Počet klientov

614 665

654 415

6,5 %

Čistý zisk

9,427 mil. € / 284 mil. SKK

3,385 mil. € / 102 mil. SKK

- 64 %

Hodnota nového obchodu

6,243 mil. € / 188,1 mil. SKK

7,973 mil. € / 240,2 mil. SKK

27,7 %

 

"Naším cieľom je byť dlhodobým partnerom pre našich klientov," komentuje výsledky Alexis George, generálna riaditeľka ING Retail ČR/SR. "Napriek tomu, že rok 2008 bol veľmi náročný, som hrdá, že sme naďalej rástli a získali 40 000 nových klientov. Pokles zisku je pre nás samozrejme sklamaním, plánujeme však ostať na tomto trhu dlhodobo, a preto veríme, že aj vďaka vysokej hodnote našej firmy, sa situácia zlepší".

ING Životná Poisťovňa

Výsledky ING Životná Poisťovňa

 

2007

2008

Medziročná zmena

Predpísané poistné

88,694 mil. € / 2 672 mil. SKK

117,738 mil. € / 3 547 mil. SKK

32 %

Aktíva v správe

362,112 mil. € / 10 909 mil. SKK

335,34 mil. € / 10 705 mil. SKK

- 1,9 %

Počet zmlúv

187 924

197 748

5 %

Aktíva celkom

402,011 mil. € / 12 111 mil. SKK

397,829 mil. € / 11 985 mil. SKK

- 1 %

 

Predpísané poistné sa zvýšilo o 33 % na 117,738 mil. € / 3 547 mil. SKK, pričom hodnota celkových aktív, napriek uvedeným nepriaznivým externým vplyvom, poklesla len o dve percentá. Počet uzatvorených zmlúv dosiahol v závere roka konečných 197 748, čo je medziročný nárast o 5%.
ING Životná poisťovňa posilnila v roku 2008 svoju pozíciu na slovenskom trhu a dosiahla piatu pozíciu na trhu životných poisťovní.

ING DSS, a.s.

Výsledky ING DSS, a.s.

 

2007

2008

Medziročná zmena

Aktíva v správe

185,587 mil. € / 5 591 mil. SKK

244,838 mil. € / 7 376 mil. SKK

32 %

Počet zmlúv

160 046

152 408

-4,8 %

Aktíva spoločnosti

9,294 mil. € / 280 mil. SKK

7,236 mil. € / 218 mil. SKK

- 22 %

 

ING Tatry – Sympatia DDS

Výsledky ING Tatry – Sympatia DDS

 

2007

2008

Medziročná zmena

Aktíva v správe

334,242 mil. € / 10 070 mil. SKK

369,547 mil. € / 11 133 mil. SKK

10,6 %

Počet zmlúv

310 855

310 631

0%

Aktíva spoločnosti

39,069 mil. € / 1 177 mil. SKK

40,562 mil. € / 1 222 mil. SKK

3,8 %

 

ING SR si udržiava pozíciu lídra trhu v oblasti dôchodkového sporenia. Aktíva v správe dôchodkových spoločností narástli spolu o 0,094 mld. € / 2,847 mld. SKK. Celkovo, aktíva spoločnosti v tomto segmente zaznamenali medziročný pokles o 0,597 mil. € / 18 mil. SKK, dôvodom je aj pokles v počte zmlúv po otvorení 2. dôchodkového piliera.
Dôchodková správcovská spoločnosť ING DSS, a.s. spravuje aktíva v hodnote 0,244 mld. € / 7,376 mld. SKK7,376 mld Sk, pričom oproti minulému roku zaznamenala nárast o 0,059 mld. € / 1,785 mld. SKK, čo predstavuje 32%.

ING Tatry-Sympatia DDS je doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou s najvyšším objemom správy aktív a najvyšším počtom klientov na Slovensku. Dôkazom kvality ich služieb je aj ocenenie Zlatá minca – 2. miesto v roku 2008. Medziročný nárast aktív o 0,035 mld. € / 1,062 mld. SKK 1,062 mld. Sk ako aj stabilný výkon fondov poukazujú na dobrú kondíciu spoločnosti.

ING Fondy a ING Konto

Výsledky ING Fondy a ING Konto

 


2007


2008

Medziročná zmena

Aktíva v správe
(ING Konto)

195,611 mil. € / 5 893 mil. SKK

317,931 mil. € / 9 578 mil. SKK

62 %

Aktíva v správe
(ING Fondy)

77,673 mil. € / 2 340 mil. SKK

30,505 mil. € / 919 mil. SKK

- 60 %

 

Aktíva v správe ING Fondov klesli medziročne o 60 %. Prejavili sa dôsledky znehodnotenia aktív vplyvom finančnej krízy, ktorá výrazne znížila dopyt po podielových fondoch. Veríme, že čas ukáže príležitosti, ktoré investície do podielových fondov prinášajú a dôvera bude opäť obnovená.

V súťaži finančných produktov Zlatá minca však dominovali práve fondy ING: Zlatú mincu získal v kategóriiGlobálne akciové fondy ING (L) Invest Global High Dividend. V kategóriiAkciové fondyzískal Zlatú mincu ING International Višegrádsky akciový fond.

Významný rast aktív zaznamenalo ING Konto: 60 %. Potvrdila sa úspešnosť produktu, aktíva v správe tvorí 0,317 mld. € / 9,578 mld. SKK, pričom medziročný nárast tvorí 0,122 mld. € / 3,685 mld. SKK.
Sporiaci účet ponúka aktuálne úročenie 2% p.a. Predpokladáme, že záujem klientov o tento produkt s istým výnosom bude naďalej rásť. ING Konto má okrem výnosnosti, aj výhodu okamžitého výberu hotovosti bez výpovednej lehoty, nulové poplatky za zriadenie, vedenie účtu a realizáciu transakcií.

Finančná skupina ING spolupracuje už niekoľko rokov s nadáciou na podporu sociálnych zmien SOCIA. Vďaka tejto finančnej i ľudskej podpore zo strany ING môžu fungovať také projekty ako charitatívny fond LION a program ING Šanca pre deti, ktoré sú financované výlučne z našich zdrojov. Charitatívny fond LION sa zameriava na podporu ťažko chorých či inak postihnutých detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia. V roku 2008 sme venovali na charitatívne účely vyše 122 817,499 € / 3 700 000 SKK 3.700.000 Sk. Na Slovensku sa obidva programy stretávajú s mimoriadnym ohlasom a spolupráca s nadáciou SOCIA prináša svoje ovocie v podobe šťastných detí, rodičov a ich okolia.

 

***
ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, poskytujúca služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov vo viac než 50 krajinách sveta.

 

Tiskové informace:
Alexandra Gjurić, tel.: 257 473 290 e-mail:

Charita

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014