V roku 2008 sa zvýšili aktíva v správe ING Retail SR o 14 % a ich hodnota dosiahla 39,7 miliárd SK

V roku 2008 sa zvýšili aktíva v správe ING Retail SR o 14 % a ich hodnota dosiahla 1,317 mld. € / 39,7 mld. SKK

V roku 2008, poznamenanom dopadmi finančnej krízy, zaznamenala ING SR v retailovom segmente (životné poistenie, produkty dôchodkového sporenia, podielové fondy, sporiace účty) nárast vo väčšine ukazovateľov. Čistý zisk spoločnosti dosiahol 3,385 mil. € / 102 mil. SKK, čo je oproti roku 2007 pokles o 64 %.
Základné prevádzkové ukazovatele, ktoré merajú fundamentálne aktivity každej spoločnosti, zaznamenali kontinuálny rast. V porovnaní s rokom 2007 tak vzrástli aktíva v správe o solídnych 14 % a medziročne ING pribudlo takmer 39 750 klientov.

Celkové výsledky retailovej časti ING SR

 

2007

2008

Medziročná zmena

Aktíva v správe

1 155,31 mil. € / 34 805 mil. SKK

1 318,16 mil. € / 39 711 mil. SKK

14 %

Počet klientov

614 665

654 415

6,5 %

Čistý zisk

9,427 mil. € / 284 mil. SKK

3,385 mil. € / 102 mil. SKK

- 64 %

Hodnota nového obchodu

6,243 mil. € / 188,1 mil. SKK

7,973 mil. € / 240,2 mil. SKK

27,7 %

 

"Naším cieľom je byť dlhodobým partnerom pre našich klientov," komentuje výsledky Alexis George, generálna riaditeľka ING Retail ČR/SR. "Napriek tomu, že rok 2008 bol veľmi náročný, som hrdá, že sme naďalej rástli a získali 40 000 nových klientov. Pokles zisku je pre nás samozrejme sklamaním, plánujeme však ostať na tomto trhu dlhodobo, a preto veríme, že aj vďaka vysokej hodnote našej firmy, sa situácia zlepší".

ING Životná Poisťovňa

Výsledky ING Životná Poisťovňa

 

2007

2008

Medziročná zmena

Predpísané poistné

88,694 mil. € / 2 672 mil. SKK

117,738 mil. € / 3 547 mil. SKK

32 %

Aktíva v správe

362,112 mil. € / 10 909 mil. SKK

335,34 mil. € / 10 705 mil. SKK

- 1,9 %

Počet zmlúv

187 924

197 748

5 %

Aktíva celkom

402,011 mil. € / 12 111 mil. SKK

397,829 mil. € / 11 985 mil. SKK

- 1 %

 

Predpísané poistné sa zvýšilo o 33 % na 117,738 mil. € / 3 547 mil. SKK, pričom hodnota celkových aktív, napriek uvedeným nepriaznivým externým vplyvom, poklesla len o dve percentá. Počet uzatvorených zmlúv dosiahol v závere roka konečných 197 748, čo je medziročný nárast o 5%.
ING Životná poisťovňa posilnila v roku 2008 svoju pozíciu na slovenskom trhu a dosiahla piatu pozíciu na trhu životných poisťovní.

ING DSS, a.s.

Výsledky ING DSS, a.s.

 

2007

2008

Medziročná zmena

Aktíva v správe

185,587 mil. € / 5 591 mil. SKK

244,838 mil. € / 7 376 mil. SKK

32 %

Počet zmlúv

160 046

152 408

-4,8 %

Aktíva spoločnosti

9,294 mil. € / 280 mil. SKK

7,236 mil. € / 218 mil. SKK

- 22 %

 

ING Tatry – Sympatia DDS

Výsledky ING Tatry – Sympatia DDS

 

2007

2008

Medziročná zmena

Aktíva v správe

334,242 mil. € / 10 070 mil. SKK

369,547 mil. € / 11 133 mil. SKK

10,6 %

Počet zmlúv

310 855

310 631

0%

Aktíva spoločnosti

39,069 mil. € / 1 177 mil. SKK

40,562 mil. € / 1 222 mil. SKK

3,8 %

 

ING SR si udržiava pozíciu lídra trhu v oblasti dôchodkového sporenia. Aktíva v správe dôchodkových spoločností narástli spolu o 0,094 mld. € / 2,847 mld. SKK. Celkovo, aktíva spoločnosti v tomto segmente zaznamenali medziročný pokles o 0,597 mil. € / 18 mil. SKK, dôvodom je aj pokles v počte zmlúv po otvorení 2. dôchodkového piliera.
Dôchodková správcovská spoločnosť ING DSS, a.s. spravuje aktíva v hodnote 0,244 mld. € / 7,376 mld. SKK7,376 mld Sk, pričom oproti minulému roku zaznamenala nárast o 0,059 mld. € / 1,785 mld. SKK, čo predstavuje 32%.

ING Tatry-Sympatia DDS je doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou s najvyšším objemom správy aktív a najvyšším počtom klientov na Slovensku. Dôkazom kvality ich služieb je aj ocenenie Zlatá minca – 2. miesto v roku 2008. Medziročný nárast aktív o 0,035 mld. € / 1,062 mld. SKK 1,062 mld. Sk ako aj stabilný výkon fondov poukazujú na dobrú kondíciu spoločnosti.

ING Fondy a ING Konto

Výsledky ING Fondy a ING Konto

 


2007


2008

Medziročná zmena

Aktíva v správe
(ING Konto)

195,611 mil. € / 5 893 mil. SKK

317,931 mil. € / 9 578 mil. SKK

62 %

Aktíva v správe
(ING Fondy)

77,673 mil. € / 2 340 mil. SKK

30,505 mil. € / 919 mil. SKK

- 60 %

 

Aktíva v správe ING Fondov klesli medziročne o 60 %. Prejavili sa dôsledky znehodnotenia aktív vplyvom finančnej krízy, ktorá výrazne znížila dopyt po podielových fondoch. Veríme, že čas ukáže príležitosti, ktoré investície do podielových fondov prinášajú a dôvera bude opäť obnovená.

V súťaži finančných produktov Zlatá minca však dominovali práve fondy ING: Zlatú mincu získal v kategóriiGlobálne akciové fondy ING (L) Invest Global High Dividend. V kategóriiAkciové fondyzískal Zlatú mincu ING International Višegrádsky akciový fond.

Významný rast aktív zaznamenalo ING Konto: 60 %. Potvrdila sa úspešnosť produktu, aktíva v správe tvorí 0,317 mld. € / 9,578 mld. SKK, pričom medziročný nárast tvorí 0,122 mld. € / 3,685 mld. SKK.
Sporiaci účet ponúka aktuálne úročenie 2% p.a. Predpokladáme, že záujem klientov o tento produkt s istým výnosom bude naďalej rásť. ING Konto má okrem výnosnosti, aj výhodu okamžitého výberu hotovosti bez výpovednej lehoty, nulové poplatky za zriadenie, vedenie účtu a realizáciu transakcií.

Finančná skupina ING spolupracuje už niekoľko rokov s nadáciou na podporu sociálnych zmien SOCIA. Vďaka tejto finančnej i ľudskej podpore zo strany ING môžu fungovať také projekty ako charitatívny fond LION a program ING Šanca pre deti, ktoré sú financované výlučne z našich zdrojov. Charitatívny fond LION sa zameriava na podporu ťažko chorých či inak postihnutých detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia. V roku 2008 sme venovali na charitatívne účely vyše 122 817,499 € / 3 700 000 SKK 3.700.000 Sk. Na Slovensku sa obidva programy stretávajú s mimoriadnym ohlasom a spolupráca s nadáciou SOCIA prináša svoje ovocie v podobe šťastných detí, rodičov a ich okolia.

 

***
ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, poskytujúca služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov vo viac než 50 krajinách sveta.

 

Tiskové informace:
Alexandra Gjurić, tel.: 257 473 290 e-mail:

Charita