Výhercovia súťaže „Našim cieľom je Vaša spokojnosť“

Výhercovia súťaže „Našim cieľom je Vaša spokojnosť“

  1. cena Alena Kardošová
  2. cena RNDr. Ivan Brozmann
  3. cena Ján Omasta