Výsledky ING v SR v prvom polroku 2005

Výsledky ING v SR v prvom polroku 2005

Šesť mesiacov úspechov v správe aktív, investície do budúceho rastu a zdvojnásobenie spoločnosti – ING sa stáva lídrom na slovenskom dôchodkovom trhu

 • Zdvojnásobenie spoločnosti z hľadiska objemu aktív v správe a počtu klientov
 • Celkové aktíva v životnom poistení stúpli o 22.6%
 • Hrubé predpísané poistné životného poistenia vzrástlo o 7.5%
 • Výborná výkonnosť ING podielových fondov; objem aktív klientov prekročil hranicu 33 193 mil. € / 1 mld. SKK

Životné poistenie

 • Celkové aktíva medziročne stúpli o 22.6% z 0,242 mld. € / 7,3 mld. SKK na 0,298 mld. € / 8,98 mld. SKK
 • Aktíva v správe vzrástli v medziročnom porovnaní o 35% z 0,215 mld. € / 6,5 mld. SKK na 0,285 mld. € / 8,6 mld. SKK
 • Hrubé predpísané poistné stúplo o 7.5% v medziročnom porovnaní k júnu na 0,0398 mld. € / 1,2 mld. SKK
 • Vzhľadom na výrazné investície do budúceho rastu, hrubý zisk v medziročnom porovnaní klesol na 118 miliónov v júni 2005

Dôchodkové poistenie

 • Aktíva v správe na úrovni 7,203 mil. € / 217 mil. SKK
 • Akvizícia VSP Tatry, a.s., správcu Prvá DDP Tatry-Sympatia

Retailové bankovníctvo

 • Objem aktív klientov investovaných do ING podielových fondov prekročil hranicu 1 miliardy
 • Výborná výkonnosť podielových fondov – ING Višegrádsky fond ročné zhodnotenie 50,78%, polročné 16,71%
 • 21% rast aktív vložených klientmi na účet ING KONTO
 • Počet klientov ING KONTO prekročil hranicu 18 000

Stanovisko predsedu
Dick Okhuijsen, predseda a generálny riaditeľ poisťovníctva ING ČR&SR:

"ING v Slovenskej republike vykázalo dobrý výkon a rozvoj v prvom polroku 2005. Sme spokojní s finančnými výsledkami, pretože pokles hrubého zisku v oblasti životného poistenia bol spôsobený výraznými investíciami do budúceho rastu. Spoločne s excelentným rastom aktív v správe a akvizíciou správcu lídra na trhu doplnkového dôchodkového poistenia VSP Tatry, a.s. (PDDP Tatry-Sympatia) to znamená splnenie nášho cieľa – zdvojnásobiť našu spoločnosť na Slovensku".

Priority pre druhý polrok 2005
" Spokojní s našim rozvojom v prvom polroku tohto roka, budeme aj v druhom pokračovať v napĺňaní stanovených priorít. Popri rozšírení distribúcie prostredníctvom obchodnej služby a maklérov, sa zameriame na získanie a udržanie trhového podielu v oblasti dôchodkov a využijeme možnosti otvorené uvedením daňovej odpočítateľnosti pre životné poistenie a ďalšie finančné produkty", doplnil Frans van der Ent, generálny riaditeľ pre životné poistenie a dôchodky ING SR.

ING Životná poisťovňa, a.s. vykázala ku koncu júna 2005 nárast aktív v správe o 32% na úroveň 0,285 mld. € / 8,6 mld. SKK. Celkové aktíva vzrástli o 22.6% v porovnaní s júnom 2004. Pozitívny finančný vývoj spoločnosti bol podčiarknutý 7.5% nárastom hrubého predpísaného poisteného a 4% nárastom počtu klientov.

ING dôchodková správcovská spoločnosť,a.s. uzatvorila prvý polrok svojich obchodných aktivít s uspokojivými výsledkami. Najpopulárnejším fondom medzi troma dôchodkovými fondami je Dynamika, rastový dôchodkový fond, následovaný Harmóniou, vyváženým dôchodkovým fondom.

ING Doplnková dôchodková poisťovňa ponúkala svojim klientom v prvom polroku doplnkový starobný dôchodok, doplnkový invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pozostalostný dôchodok. Za uvedené obdobie takmer dvojnásobne zvýšila počet klientov.

Kľúčovým krokom v aktivitách ING SR v oblasti dôchodkov bola dohoda s TBIH Financial Services Group N.V o akvizícii VSP Tatry, a.s., správcu vedúcej doplnkovej dôchodkovej poisťovne na slovenskom trhu Prvá DDP Tatry-Sympatia.

Spoločne svyššie uvedenými spoločnosťami a ING BANK N.V., pobočkou zahraničnej banky, ponúka ING slovenským klientom plnú škálu profesionálne spravovaných produktov.

Počet klientov sporiaceho účtu ING Konto taktiež vzrástol a prekročil hranicu 18 000. Ku dňu 31.12.2004 predstavoval celkový objem vkladov 0,119 mld. € / 3,6 mld. SKK.

Banka ponúka v rámci svojho portfólia retailových produktov deväť podielových fondov, denominovanými v eurách, USD a Sk, ktoré získali 6 násobne viac aktív klientov ako na konci roka 2004.
Výborná výkonnosť fondov ING Visegrádsky akciový fond, (L) Invest European Equity (akciový) a ING Invest Global High Dividend dokázali vysokú kvalitu aktivít ING v oblasti správy aktív. Nasledujúca tabuľka prináša detailný prehľad výkonnosti k 30. júnu 2005:

FOND Cena/ks 3 mes. 6 mes. Rok
ING Visegrádský akciový fond 115,93 € / 3 492,74 SKK 4,02% 16,71% 50,78%
ING International (II) Slovenský dlhopisový fond 38,21 € / 1 151,36 SKK1 151,36 SK 1,73% 5,97% 10,00%
ING (L) Invest European Equity 36,42 EUR 6,07% 10,65% 15,99%
ING (L) Invest Global High Dividend 259,56 EUR 9,19% 11,49% 19,92%

Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť firiem) & Charita
ING Charitatívny fond LION podporil v prvom polroku 17 rodín v núdzi a 3 projekty rôznych neziskových organizácií. Uzávierka prijímania žiadostí na druhý polrok je 30. septembra 2005.

Ďalšie informácie médiám poskytne: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.: +421 259 313 510, e-mail: jana.burdova@nn.sk

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014