Výsledky ING v SR v prvom polroku 2005

Výsledky ING v SR v prvom polroku 2005

Šesť mesiacov úspechov v správe aktív, investície do budúceho rastu a zdvojnásobenie spoločnosti – ING sa stáva lídrom na slovenskom dôchodkovom trhu

 • Zdvojnásobenie spoločnosti z hľadiska objemu aktív v správe a počtu klientov
 • Celkové aktíva v životnom poistení stúpli o 22.6%
 • Hrubé predpísané poistné životného poistenia vzrástlo o 7.5%
 • Výborná výkonnosť ING podielových fondov; objem aktív klientov prekročil hranicu 33 193 mil. € / 1 mld. SKK

Životné poistenie

 • Celkové aktíva medziročne stúpli o 22.6% z 0,242 mld. € / 7,3 mld. SKK na 0,298 mld. € / 8,98 mld. SKK
 • Aktíva v správe vzrástli v medziročnom porovnaní o 35% z 0,215 mld. € / 6,5 mld. SKK na 0,285 mld. € / 8,6 mld. SKK
 • Hrubé predpísané poistné stúplo o 7.5% v medziročnom porovnaní k júnu na 0,0398 mld. € / 1,2 mld. SKK
 • Vzhľadom na výrazné investície do budúceho rastu, hrubý zisk v medziročnom porovnaní klesol na 118 miliónov v júni 2005

Dôchodkové poistenie

 • Aktíva v správe na úrovni 7,203 mil. € / 217 mil. SKK
 • Akvizícia VSP Tatry, a.s., správcu Prvá DDP Tatry-Sympatia

Retailové bankovníctvo

 • Objem aktív klientov investovaných do ING podielových fondov prekročil hranicu 1 miliardy
 • Výborná výkonnosť podielových fondov – ING Višegrádsky fond ročné zhodnotenie 50,78%, polročné 16,71%
 • 21% rast aktív vložených klientmi na účet ING KONTO
 • Počet klientov ING KONTO prekročil hranicu 18 000

Stanovisko predsedu
Dick Okhuijsen, predseda a generálny riaditeľ poisťovníctva ING ČR&SR:

"ING v Slovenskej republike vykázalo dobrý výkon a rozvoj v prvom polroku 2005. Sme spokojní s finančnými výsledkami, pretože pokles hrubého zisku v oblasti životného poistenia bol spôsobený výraznými investíciami do budúceho rastu. Spoločne s excelentným rastom aktív v správe a akvizíciou správcu lídra na trhu doplnkového dôchodkového poistenia VSP Tatry, a.s. (PDDP Tatry-Sympatia) to znamená splnenie nášho cieľa – zdvojnásobiť našu spoločnosť na Slovensku".

Priority pre druhý polrok 2005
" Spokojní s našim rozvojom v prvom polroku tohto roka, budeme aj v druhom pokračovať v napĺňaní stanovených priorít. Popri rozšírení distribúcie prostredníctvom obchodnej služby a maklérov, sa zameriame na získanie a udržanie trhového podielu v oblasti dôchodkov a využijeme možnosti otvorené uvedením daňovej odpočítateľnosti pre životné poistenie a ďalšie finančné produkty", doplnil Frans van der Ent, generálny riaditeľ pre životné poistenie a dôchodky ING SR.

ING Životná poisťovňa, a.s. vykázala ku koncu júna 2005 nárast aktív v správe o 32% na úroveň 0,285 mld. € / 8,6 mld. SKK. Celkové aktíva vzrástli o 22.6% v porovnaní s júnom 2004. Pozitívny finančný vývoj spoločnosti bol podčiarknutý 7.5% nárastom hrubého predpísaného poisteného a 4% nárastom počtu klientov.

ING dôchodková správcovská spoločnosť,a.s. uzatvorila prvý polrok svojich obchodných aktivít s uspokojivými výsledkami. Najpopulárnejším fondom medzi troma dôchodkovými fondami je Dynamika, rastový dôchodkový fond, následovaný Harmóniou, vyváženým dôchodkovým fondom.

ING Doplnková dôchodková poisťovňa ponúkala svojim klientom v prvom polroku doplnkový starobný dôchodok, doplnkový invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pozostalostný dôchodok. Za uvedené obdobie takmer dvojnásobne zvýšila počet klientov.

Kľúčovým krokom v aktivitách ING SR v oblasti dôchodkov bola dohoda s TBIH Financial Services Group N.V o akvizícii VSP Tatry, a.s., správcu vedúcej doplnkovej dôchodkovej poisťovne na slovenskom trhu Prvá DDP Tatry-Sympatia.

Spoločne svyššie uvedenými spoločnosťami a ING BANK N.V., pobočkou zahraničnej banky, ponúka ING slovenským klientom plnú škálu profesionálne spravovaných produktov.

Počet klientov sporiaceho účtu ING Konto taktiež vzrástol a prekročil hranicu 18 000. Ku dňu 31.12.2004 predstavoval celkový objem vkladov 0,119 mld. € / 3,6 mld. SKK.

Banka ponúka v rámci svojho portfólia retailových produktov deväť podielových fondov, denominovanými v eurách, USD a Sk, ktoré získali 6 násobne viac aktív klientov ako na konci roka 2004.
Výborná výkonnosť fondov ING Visegrádsky akciový fond, (L) Invest European Equity (akciový) a ING Invest Global High Dividend dokázali vysokú kvalitu aktivít ING v oblasti správy aktív. Nasledujúca tabuľka prináša detailný prehľad výkonnosti k 30. júnu 2005:

FOND Cena/ks 3 mes. 6 mes. Rok
ING Visegrádský akciový fond 115,93 € / 3 492,74 SKK 4,02% 16,71% 50,78%
ING International (II) Slovenský dlhopisový fond 38,21 € / 1 151,36 SKK1 151,36 SK 1,73% 5,97% 10,00%
ING (L) Invest European Equity 36,42 EUR 6,07% 10,65% 15,99%
ING (L) Invest Global High Dividend 259,56 EUR 9,19% 11,49% 19,92%

Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť firiem) & Charita
ING Charitatívny fond LION podporil v prvom polroku 17 rodín v núdzi a 3 projekty rôznych neziskových organizácií. Uzávierka prijímania žiadostí na druhý polrok je 30. septembra 2005.

Ďalšie informácie médiám poskytne: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.: +421 259 313 510, e-mail: jana.burdova@nn.sk