Výsledky NN Group za 2. štvrťrok 2018

Solídny prevádzkový výsledok, kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 226 %.

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group:

 • Prevádzkový výsledok stúpol oproti 2. štvrťroku 2017 o 25,6 % na 508 miliónov €, a to predovšetkým vďaka lepšiemu výkonu holandskej neživotnej poisťovne v oblasti podpisovania zmlúv, dividendám z private equity v holandskej životnej poisťovni a vďaka nižším výdajom.
 • Základný čistý zisk vo výške 436 miliónov € – teda nárast o 92,7 % oproti 2. štvrťroku 2017 – odráža vyšší prevádzkový výsledok a vyšší kapitálový výnos, ale tiež fakt, že NN Group musela v 2. štvrťroku 2017 vytvoriť rezervy týkajúce sa ING Australia Holdings.
 • V 2. štvrťroku 2018 sa podarilo ďalej znížiť náklady o 62 miliónov €; celkom teda už bolo dosiahnuté zníženie nákladov o 236 miliónov € (oproti roku 2016).
 • Celkový objem novo uzatvorených zmlúv vzrástol za 6 mesiacov roku 2018 o 20,2 % na 205 miliónov €, najmä vďaka japonskej životnej poisťovni a Insurance Europe.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) činil po očistení o menové vplyvy 357 miliónov €, čo po očistení o menové vplyvy predstavuje pokles o 7,5 % oproti 2. štvrťroku 2017.
 • Kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 226 % z 213 % v predchádzajúcom štvrťroku, čo svedčí o tvorbe prevádzkového kapitálu. Podarilo sa to vďaka kombinácii pozitívnych trhových dopadov a odpočítaní dočasných dividend za rok 2018.
 • Hotovosť holdingovej spoločnosti vzrástla na 1,799 miliardy €, vrátane 536 miliónov € z dividend od dcérskych spoločností. 
 • Dočasná dividenda za rok 2018 činí 0,66 € na kmeňovú akciu čiže zhruba 222 miliónov €.

Prehlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friese:

„Vykázali sme solídny výsledok za 2. štvrťrok roku 2018. Prevádzkové výsledky väčšiny segmentov sa v porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roku zlepšili, hlavne vďaka lepšiemu výkonu v oblasti podpisovania zmlúv v holandskej neživotnej poisťovni. Celková nákladová základňa sa v tomto štvrťroku ďalej znížila o 62 miliónov €, čím došlo k zníženiu celkových nákladov o 236 miliónov € v porovnaní s celkovou administratívnou výdajovou základňou za rok 2016. To znamená, že sme výrazne pokročili na ceste k dosiahnutiu nášho cieľa zníženia nákladov vo výške 400 miliónov € do konca roka 2020.
Hodnota nového obchodu (VNB) vzrástla ako v Insurance Europe, tak aj v japonskej životnej poisťovni. Opatrenia, ktoré sme zaviedli v holandskej neživotnej poisťovni za účelom zvýšenia výkonnosti, začínajú prinášať výsledky. Kombinovaný pomer sa v 2. štvrťroku zlepšil na 97,9 %. To je isto povzbudivé, ale je treba ďalej pracovať na štrukturálnom zlepšení kombinovaného pomeru na 97 % alebo ešte nižšie.
Podnikli sme zároveň ďalšie integračné kroky. Predložili sme žiadosť o začlenenie subjektov spoločnosti Delta Lloyd do Čiastočného interného modelu, dokončili sme integráciu centrál i firiem pre správu aktív a úspešne sme vyradili z prevádzky niekoľko IT systémov. Väčšina produktov spoločnosti Delta Lloyd už bola rebrandovaná na NN. V priebehu tejto prechodnej fázy sme sa sústredili na to, aby naši zákazníci a obchodní partneri nezaznamenali žiadne narušenie prevádzky, a sme radi, že úroveň spokojnosti zákazníkov zostáva vysoká.
Podnikli sme kroky k ďalšiemu zohľadneniu ekologických, sociálnych a korporátnych faktorov (ESG) v našich investičných procesoch, o čom svedčí i naša podpora Medzinárodnej zmluvy o spoločenskej zodpovednosti pre poisťovníctvo. Spoločne s našimi holandskými kolegami, niekoľkými nevládnymi organizáciami, najväčším holandským odborovým zväzom a vládou sa snažíme zaistiť, aby poisťovne pri svojich investičných rozhodnutiach identifikovali a zohľadňovali problematiku ESG.
Naša hotovostná kapitálová pozícia činila na konci 2. štvrťroka 1,799 miliardy €. Kapitálový ukazovateľ Solvency II dosiahol 226 %, a to po odpočítaní predbežnej dividendy vo výške 0,66 € na kmeňovú akciu, ktorá bude vyplácaná v septembri. Okrem našich výsledkov za 2. štvrťrok sme zverejnili aj fakt, že odkupujeme životnú poisťovňu Aegon v Českej republike a jej aktivity spojené so životným poistením a sporením na penzie na Slovensku. V súlade s našou stratégiou to považujeme za dobrú príležitosť zvýšiť našu prítomnosť na dvoch atraktívnych trhoch.
Ďalej sme oznámili nové zloženie našej správnej rady. S týmto tímom sme pripravení na ďalšiu fázu cesty našej spoločnosti a naďalej sa budeme zameriavať na naše kľúčové priority – úspešne integrovať spoločnosť Delta Lloyd, zvyšovať výkonnosť, urýchliť transformáciu obchodného modelu a racionálne alokovať kapitál.“Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

 • Prevádzkový výsledok klesol na 63 miliónov € zo 73 miliónov € v 2. štvrťroku 2017; vtedy NN Group ťažila z jednorazového príjmu vo výške 7 miliónov €, zatiaľ čo v tomto štvrťroku mala jednorazový výdaj vo výške 5 miliónov €.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) činil po očistení o menové vplyvy 146 miliónov €, čo predstavuje 10 % pokles oproti 1. štvrťroku 2017, a to predovšetkým kvôli nižším tržbám v Grécku, Turecku a Španielsku.
 • Hodnota nového obchodu (VNB) za prvých 6 mesiacov 2018 činila 83 miliónov €, čo predstavuje nárast o 72 miliónov € oproti rovnakému obdobiu minulého roka, a to vďaka ziskovejšiemu obchodnému mixu.

Prevádzkový výsledok Insurance Europe sa v 2. štvrťroku 2018 znížil na 63 miliónov € zo 73 miliónov € za 2. štvrťrok 2017, pretože pred rokom NN Group ťažila z jednorazového príjmu vo výške 7 miliónov €. V súčasnom štvrťročnom výsledku je naopak zahrnutý jednorazový výdaj vo výške 5 miliónov €.

Investičná marža zostala stabilná na hladine 23 miliónov €.

Poplatky a výnosy z poistného klesli na 173 miliónov € zo 179 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, v ktorom spoločnosť zaznamenala jednorazový príjem vo výške 4 milióny €. Na výsledku existujúceho štvrťroku sa negatívne podpísal dopad menových vplyvov v Turecku vo výške 3 miliónov €.

Technická marža klesla na 46 miliónov € zo 47 miliónov € v 2. štvrťroku 2017, čo odráža jednorazový náklad vo výške 5 miliónov € v Belgicku, čiastočne vyvážený pozitívnym vývojom v oblasti úmrtnosti a chorobnosti v Poľsku a Španielsku.

Administratívne náklady zostali stabilné na úrovni 98 miliónov €.

Amortizácie odložených zriaďovateľských nákladov a následné provízie stúpli v 1. štvrťroku 2018 na 80 miliónov € oproti 78 miliónom € v 2. štvrťroku 2017, a to vďaka jednorazovému príjmu vo výške 3 miliónov €.

Výsledok pred zdanením klesol na 67 miliónov € z 95 miliónov € v 2. štvrťroku 2017, a to kvôli nižšiemu prevádzkovému výsledku a nižším neprevádzkovým položkám.
Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) klesol na 146 miliónov € zo 170 miliónov € v 2. štvrťroku 2017, a to najmä kvôli nižšiemu predaju sporiacich produktov v Grécku a Španielsku a nižšiemu predaju životného poistenia v Turecku.  

V prvých 6 mesiacoch roku 2018 prevádzkový výsledok Insurance Europe vzrástol na 134 miliónov zo 115 miliónov € v rovnakom období roku 2017, najmä vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného, priaznivým štatistikám úmrtnosti a zahrnutiu Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017.

Zisk pred zdanením v prvých šiestich mesiacoch roku 2018 klesol na 132 miliónov € zo 158 miliónov € v rovnakom období roku 2017, v ktorom sa odrážajú nižšie výnosy z predaja investícii do obligácií a akcií, čiastočne vyvážené vyšším prevádzkovým výsledkom.

Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) klesol za prvých 6 mesiacov roku 2018 na 332 miliónov € z 345 miliónov € v rovnakom období roku 2017. Za tento pokles môže najmä nižší predaj sporiacich produktov v Grécku a predaj NN Life Luxemburg v októbri 2017; čiastočne ho však vyvažuje zahrnutie Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017.

V prvých 6 mesiacoch roku 2018 vzrástla hodnota nového obchodu (VNB) na 83 miliónov € zo 72 miliónov v rovnakom období roku 2017, pretože dopad nižších predajov bohato vyvážil ziskovejší obchodný mix a zahrnutie Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014