Výsledky NN Group za 2. štvrťrok 2018

Solídny prevádzkový výsledok, kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 226 %.

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group:

 • Prevádzkový výsledok stúpol oproti 2. štvrťroku 2017 o 25,6 % na 508 miliónov €, a to predovšetkým vďaka lepšiemu výkonu holandskej neživotnej poisťovne v oblasti podpisovania zmlúv, dividendám z private equity v holandskej životnej poisťovni a vďaka nižším výdajom.
 • Základný čistý zisk vo výške 436 miliónov € – teda nárast o 92,7 % oproti 2. štvrťroku 2017 – odráža vyšší prevádzkový výsledok a vyšší kapitálový výnos, ale tiež fakt, že NN Group musela v 2. štvrťroku 2017 vytvoriť rezervy týkajúce sa ING Australia Holdings.
 • V 2. štvrťroku 2018 sa podarilo ďalej znížiť náklady o 62 miliónov €; celkom teda už bolo dosiahnuté zníženie nákladov o 236 miliónov € (oproti roku 2016).
 • Celkový objem novo uzatvorených zmlúv vzrástol za 6 mesiacov roku 2018 o 20,2 % na 205 miliónov €, najmä vďaka japonskej životnej poisťovni a Insurance Europe.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) činil po očistení o menové vplyvy 357 miliónov €, čo po očistení o menové vplyvy predstavuje pokles o 7,5 % oproti 2. štvrťroku 2017.
 • Kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 226 % z 213 % v predchádzajúcom štvrťroku, čo svedčí o tvorbe prevádzkového kapitálu. Podarilo sa to vďaka kombinácii pozitívnych trhových dopadov a odpočítaní dočasných dividend za rok 2018.
 • Hotovosť holdingovej spoločnosti vzrástla na 1,799 miliardy €, vrátane 536 miliónov € z dividend od dcérskych spoločností. 
 • Dočasná dividenda za rok 2018 činí 0,66 € na kmeňovú akciu čiže zhruba 222 miliónov €.

Prehlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friese:

„Vykázali sme solídny výsledok za 2. štvrťrok roku 2018. Prevádzkové výsledky väčšiny segmentov sa v porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roku zlepšili, hlavne vďaka lepšiemu výkonu v oblasti podpisovania zmlúv v holandskej neživotnej poisťovni. Celková nákladová základňa sa v tomto štvrťroku ďalej znížila o 62 miliónov €, čím došlo k zníženiu celkových nákladov o 236 miliónov € v porovnaní s celkovou administratívnou výdajovou základňou za rok 2016. To znamená, že sme výrazne pokročili na ceste k dosiahnutiu nášho cieľa zníženia nákladov vo výške 400 miliónov € do konca roka 2020.
Hodnota nového obchodu (VNB) vzrástla ako v Insurance Europe, tak aj v japonskej životnej poisťovni. Opatrenia, ktoré sme zaviedli v holandskej neživotnej poisťovni za účelom zvýšenia výkonnosti, začínajú prinášať výsledky. Kombinovaný pomer sa v 2. štvrťroku zlepšil na 97,9 %. To je isto povzbudivé, ale je treba ďalej pracovať na štrukturálnom zlepšení kombinovaného pomeru na 97 % alebo ešte nižšie.
Podnikli sme zároveň ďalšie integračné kroky. Predložili sme žiadosť o začlenenie subjektov spoločnosti Delta Lloyd do Čiastočného interného modelu, dokončili sme integráciu centrál i firiem pre správu aktív a úspešne sme vyradili z prevádzky niekoľko IT systémov. Väčšina produktov spoločnosti Delta Lloyd už bola rebrandovaná na NN. V priebehu tejto prechodnej fázy sme sa sústredili na to, aby naši zákazníci a obchodní partneri nezaznamenali žiadne narušenie prevádzky, a sme radi, že úroveň spokojnosti zákazníkov zostáva vysoká.
Podnikli sme kroky k ďalšiemu zohľadneniu ekologických, sociálnych a korporátnych faktorov (ESG) v našich investičných procesoch, o čom svedčí i naša podpora Medzinárodnej zmluvy o spoločenskej zodpovednosti pre poisťovníctvo. Spoločne s našimi holandskými kolegami, niekoľkými nevládnymi organizáciami, najväčším holandským odborovým zväzom a vládou sa snažíme zaistiť, aby poisťovne pri svojich investičných rozhodnutiach identifikovali a zohľadňovali problematiku ESG.
Naša hotovostná kapitálová pozícia činila na konci 2. štvrťroka 1,799 miliardy €. Kapitálový ukazovateľ Solvency II dosiahol 226 %, a to po odpočítaní predbežnej dividendy vo výške 0,66 € na kmeňovú akciu, ktorá bude vyplácaná v septembri. Okrem našich výsledkov za 2. štvrťrok sme zverejnili aj fakt, že odkupujeme životnú poisťovňu Aegon v Českej republike a jej aktivity spojené so životným poistením a sporením na penzie na Slovensku. V súlade s našou stratégiou to považujeme za dobrú príležitosť zvýšiť našu prítomnosť na dvoch atraktívnych trhoch.
Ďalej sme oznámili nové zloženie našej správnej rady. S týmto tímom sme pripravení na ďalšiu fázu cesty našej spoločnosti a naďalej sa budeme zameriavať na naše kľúčové priority – úspešne integrovať spoločnosť Delta Lloyd, zvyšovať výkonnosť, urýchliť transformáciu obchodného modelu a racionálne alokovať kapitál.“Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

 • Prevádzkový výsledok klesol na 63 miliónov € zo 73 miliónov € v 2. štvrťroku 2017; vtedy NN Group ťažila z jednorazového príjmu vo výške 7 miliónov €, zatiaľ čo v tomto štvrťroku mala jednorazový výdaj vo výške 5 miliónov €.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) činil po očistení o menové vplyvy 146 miliónov €, čo predstavuje 10 % pokles oproti 1. štvrťroku 2017, a to predovšetkým kvôli nižším tržbám v Grécku, Turecku a Španielsku.
 • Hodnota nového obchodu (VNB) za prvých 6 mesiacov 2018 činila 83 miliónov €, čo predstavuje nárast o 72 miliónov € oproti rovnakému obdobiu minulého roka, a to vďaka ziskovejšiemu obchodnému mixu.

Prevádzkový výsledok Insurance Europe sa v 2. štvrťroku 2018 znížil na 63 miliónov € zo 73 miliónov € za 2. štvrťrok 2017, pretože pred rokom NN Group ťažila z jednorazového príjmu vo výške 7 miliónov €. V súčasnom štvrťročnom výsledku je naopak zahrnutý jednorazový výdaj vo výške 5 miliónov €.

Investičná marža zostala stabilná na hladine 23 miliónov €.

Poplatky a výnosy z poistného klesli na 173 miliónov € zo 179 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, v ktorom spoločnosť zaznamenala jednorazový príjem vo výške 4 milióny €. Na výsledku existujúceho štvrťroku sa negatívne podpísal dopad menových vplyvov v Turecku vo výške 3 miliónov €.

Technická marža klesla na 46 miliónov € zo 47 miliónov € v 2. štvrťroku 2017, čo odráža jednorazový náklad vo výške 5 miliónov € v Belgicku, čiastočne vyvážený pozitívnym vývojom v oblasti úmrtnosti a chorobnosti v Poľsku a Španielsku.

Administratívne náklady zostali stabilné na úrovni 98 miliónov €.

Amortizácie odložených zriaďovateľských nákladov a následné provízie stúpli v 1. štvrťroku 2018 na 80 miliónov € oproti 78 miliónom € v 2. štvrťroku 2017, a to vďaka jednorazovému príjmu vo výške 3 miliónov €.

Výsledok pred zdanením klesol na 67 miliónov € z 95 miliónov € v 2. štvrťroku 2017, a to kvôli nižšiemu prevádzkovému výsledku a nižším neprevádzkovým položkám.
Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) klesol na 146 miliónov € zo 170 miliónov € v 2. štvrťroku 2017, a to najmä kvôli nižšiemu predaju sporiacich produktov v Grécku a Španielsku a nižšiemu predaju životného poistenia v Turecku.  

V prvých 6 mesiacoch roku 2018 prevádzkový výsledok Insurance Europe vzrástol na 134 miliónov zo 115 miliónov € v rovnakom období roku 2017, najmä vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného, priaznivým štatistikám úmrtnosti a zahrnutiu Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017.

Zisk pred zdanením v prvých šiestich mesiacoch roku 2018 klesol na 132 miliónov € zo 158 miliónov € v rovnakom období roku 2017, v ktorom sa odrážajú nižšie výnosy z predaja investícii do obligácií a akcií, čiastočne vyvážené vyšším prevádzkovým výsledkom.

Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) klesol za prvých 6 mesiacov roku 2018 na 332 miliónov € z 345 miliónov € v rovnakom období roku 2017. Za tento pokles môže najmä nižší predaj sporiacich produktov v Grécku a predaj NN Life Luxemburg v októbri 2017; čiastočne ho však vyvažuje zahrnutie Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017.

V prvých 6 mesiacoch roku 2018 vzrástla hodnota nového obchodu (VNB) na 83 miliónov € zo 72 miliónov v rovnakom období roku 2017, pretože dopad nižších predajov bohato vyvážil ziskovejší obchodný mix a zahrnutie Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017.