WWW.MYING. SK – personalizovaný finančný portál ING na Slovensku

WWW.MYING. SK – personalizovaný finančný portál ING na Slovensku

Finančné novinky, trhy, tipy, mena, produkty
bankovníctvo a poisťovníctvo
ihneď pre Vás

ING GROUP na Slovensku dnes uvádza nový internetovský portál WWW.MYING.SK, ktorým integruje doteraz prístupné retailové portály ING Slovensko, ponúka vysoko personalizovaný prístup, cenné finančné informácie a spája bankové a poistné služby.

Spája pritom v sebe edukačnú hodnotu, keď prostredníctvom vzdelávacieho centra oboznámi záujemcov s retailovými finančnými službami, ďalej vysoký stupeň personalizácie, zaručujúci maximálny stupeň pohodlia a cenné informácie, keďže sprostredkuje nezávislé finančné a investičné tipy, novinky, výmenné kurzy, predstaví nové produkty a pod.. ako aj interaktívne demá.

Nový portál je súčasťou dlhodobej stratégie ING "clik-call-face", dávajúc klientovi voľbu kontaktovať operátora Kontaktného centra prostredníctvom Web Chat funkcie, riadiť svoje obchodné aktivity priamo cez Internet (napr. otvoriť ING KONTO) alebo použiť lokátor na nájdenie najbližšieho poradcu, agentúry alebo ING Oranžového domu.

Portál je široko funkčný – poskytne klientovi tak všeobecné informácie, ako aj špecifické informácie o produktoch, ktoré môže získať v ING. Teda služby, ktoré poskytuje obchodná služba, kontaktné centrum a ostatné predajné kanály.

MyING.sk je vytvorený na princípoch tzv. klientského prístupu, teda dáva klientom odpovede na tri základné otázky – čo týmto získam, čo potrebujem a čo je pre mňa najlepšie. Pri plnej prevádzke portál myING.sk zabezpečí klientovi plné poradenstvo pri finančno plánovaní, rovnako ako v súčasnosti finančný agent. Ľubovoľnú informáciu pritom súčasný , či potencionálny klient získa prostredníctvom 2 až 3 kliknutí.

MyING.sk, pre individuálnych klientov, je spolu s INGFN.SK, pre korporátnych klientov, portálom modernej generácie na Slovensku. Spĺňa vysoké hodnoty značky ING a zaručuje dôveryhodnosť, pohodlie, inovatívnosť, ako aj synergiu subjektov ING.