Výkyvov na finančných trhoch sa netreba báť - ak sporíte pravidelne a dlhodobo, môžu vám zvýšiť dôchodok.

Kľúčové však je, aby sporitelia nepodľahli panike a nepresúvali svoje úspory, ale naopak, zostali dlhodobo sporiť v niektorom z rastových fondov (akciovom, indexovom, zmiešanom alebo vyváženom) 2. a 3. piliera. Pri pravidelnom sporení na dôchodok tak môže sporiteľ na poklese a následnom raste finančných trhov získať.

Výkyvy na finančných trhoch (odborne volatilita) sa opakujú pomerne pravidelne: pred letnou čínskou krízou sme boli svedkom série poklesov v dôsledku hroziaceho bankrotu USA kvôli dlhovému stropu (r. 2013) a konfliktu Rusko-Ukrajina (r. 2014). Akciové trhy sa vždy rýchlo zotavili (vyrástli nad pôvodné hodnoty): v prvom prípade za pár týždňov, v druhom za niekoľko mesiacov. Pre investorov nie sú výkyvy dôvodom na obavy, vidia v nich príležitosť ako získať viac. Rovnako môžu z tejto situácie profitovať aj sporitelia na dôchodok v 2. a 3. pilieri. „Dôvod je jednoduchý: pri výraznom poklese nakupuje správcovská spoločnosť podiely lacnejšie, čiže za rovnakú sumu ich nakúpi výrazne viac. S väčším počtom dôchodkových jednotiek sa viac podieľate na nasledujúcom zhodnotení. Ak sporíte pravidelne, nie sú krátkodobé výkyvy na trhoch dôvodom na obavu, práve naopak, prinášajú viac úspor a vyšší dôchodok v budúcnosti. Samozrejme, kľúčové je neodísť v tomto okamihu z rastového fondu, ale ponechať úspory pracovať naďalej v rovnakom fonde,“ vysvetľuje Branislav Tuš, manažér investičného oddelenia NN SR. Brať do úvahy však treba i čas zostávajúci do dôchodku. Ak vám ostáva 10 a viac rokoch, je rastový fond najlepšia voľba. Pri kratšom čase je lepšie zvážiť postupný prechod do vyváženého alebo konzervatívneho fondu. „Avšak nikdy nie v čase paniky pri výraznom poklese na trhoch,“ zdôrazňuje odborník z NN.

Rozdiel ukazuje modelový príklad:
Dva rastové fondy majú rovnaké zhodnotenie (2 % za dva roky). Prvý rastie konštantne, druhý prejde strmým poklesom a následným rastom. Ako sa rozdielny vývoj prejaví na zhodnotení úspor človeka, ktorý sporí 100 eur ročne?

Fond č. 1 narastie za dva roky o 2 %. Vklad 200 eur sa zhodnotí na 203 eur – celkové zhodnotenie nasporenej sumy predstavuje 1,5 %.

Fond č. 2 v prvom roku klesne o -30 % a následne vzrastie o +46 %. Jeho celkové zhodnotenie je rovnaké (2 %). Rozdiel je však v hodnote: z vkladu 200 eur je po dvoch rokoch 248 eur, čo predstavuje celkové zhodnotenie nasporenej sumy 24 %.

Kde sporiť? Presuňte sa z dlhopisov do rastového fondu
Priemerne 8 z 10 sporiteľov v 2. pilieri dnes sporí v garantovanom, dlhopisovom fonde (štatistika ADSS: Rozdelenie majetku v 2. pilieri). To je z dlhodobého hľadiska chyba, keďže na úsporách môžu prísť o tisíce eur. „Ak rastový fond dosahuje dlhodobo 6 % výnos, zatiaľ čo garantovaný 1 %, usporí prvý sporiteľ z povinných odvodov z priemernej mzdy za desať rokov o približne 2 300 eur viac,“ počíta B. Tuš. Rovnaký rozdiel platí aj pri 3. pilieri. „Pri dobrovoľnom sporení v 3. pilieri je dnes, našťastie, rozloženie úspor priaznivejšie. Napríklad v NN Tatry-Sympatia nesporí väčšina v konzervatívnom, ale vo vyváženom fonde. Avšak v rastovom, ktorý dokáže najviac získať na výkyvoch trhov, je len 6 % sporiteľov.“

Pri sporení na dôchodok v 2. aj 3. pilieri platí rovnaké odporúčanie odborníka. „Ak máte do dôchodku viac ako 10 rokov a ste ochotní znášať isté riziko, sporte v niektorom z rastových fondov - v 2. pilieri v akciovom alebo indexovom a v 3. pilieri v rastovom fonde. Ak vám do dôchodku ostáva 5 až 10 rokov, odporúčam vyvážené fondy, ktoré investujú do bezpečných, ako aj rizikových aktív.“ Päť a menej rokov pred dôchodkom treba prejsť do konzervatívneho fondu – tento prechod môžete v 2. pilieri nechať aj na správcovskú spoločnosť, ktorá vám desať rokov pred dôchodkom každý rok presunie desatinu úspor do konzervatívneho fondu.

Nech sa už rozhodnete pre akúkoľvek stratégiu, dôležité je neznepokojovať sa na základe krátkodobých výkyvov na trhu, ale naopak pozerať sa na 2. a 3. pilier ako na dôchodkové sporenie. „Kľúčové je nepresúvať úspory a vydržať pri zvolenej stratégii až do okamihu tesne pred dôchodkom, keď si úspory presuniete do konzervatívnych, bezpečných aktív, čiže v prípade 2. piliera do garantovaného fondu,“ hovorí B. Tuš.