Zmena sídla ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky bude od 18.novembra 2003 sídliť v spoločnej centrále ING v Bratislave, na Jesenského ulici.

Nová adresa banky bude ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, Bratislava.

Telefónne čísla, ISDN číslo pre Multicash klientov, ako aj čísla mobilných telefónov ostávajú nezmenené.

Recepcia: + 421 2 59346 111
Zamestnanci: Predvoľba pre ING BANK + klapka + 421 2 59346 XXX
Faxy Centrálny + 421 2 52931 222
Dealing + 421 2 52931 242
Corporate + 421 2 52931 244

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, doteraz sídliaca v Bratislave na Kolárskej ulici, patrí spoločne so životnou poisťovňou ING (Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s.) do finančnej skupiny holandského pôvodu ING. Presťahovaním banky na Jesenského ul.ING pristupuje k poslednému kroku integrácie služieb v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a penzijného poistenia na Slovensku. Od 18. novembra budú všetky aktivity ING pod jednou strechou – v centrále na Jesenského ulici.

V súlade s novou obchodnou stratégiou a v dôsledku zmeny sídla banky prijala Výkonná rada ING ČR&SR rozhodnutie nepredlžovať nájomnú zmluvu pre ING Oranžový dom, sídliaci na Kolárskej ulici v Bratislave a ukončiť jeho činnosť k 14. novembru 2003.

Klienti sú o zmene sídla i o ukončení činnosti pracoviska ING Oranžový dom informovaní v špeciálnom liste, prostredníctvom internetu i informačnej tabule na Kolárskej ulici.

Klienti si svoj účet ING Konto môžu spravovať prostredníctvom internetového portálu ING a Kontaktného centra ING na telefónnom čísle 0850 111 464.


ING pôsobí v 60 krajinách sveta a má viac ako 60 miliónov klientov. Podľa Fortune Global 500 je ING v roku 2003 svetovou jednotkou v životnom poistení a 17. najväčšou spoločnosťou sveta. Časopis Forbes ju vo svojom prehľade uvádza na 13.mieste najvýkonnejších svetových spoločností. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 v oblastiach poisťovníctva, bankovníctva a správy aktív.


V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte, prosím:
Jana Burdová, tlačová hovorkyňa, ING Česká republika a Slovenská republika
Tel.: +420 221 770 290; +40 737 272 170; fax:+420 221 770 555; e-mail:

My ING

Nové sídlo banky, správa (40 KB)