Zmena sídla ING Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Zmena sídla ING Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že  ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. zmenila svoje sídlo. Nové sídlo spoločnosti je na Trnavskej ceste 50/B, 821 02 Bratislava 2. Zohľadnite zmenu našej adresy vo svojej korešpondencii so spoločnosťou.