Zmeny v ING Konte

ING Konto rozširuje ponuku transakčných účtov

BRATISLAVA (7. februára 2007) - Od 5. februára sa rozšíril počet účtov, na ktoré je možné prevádzať peniaze z ING Konta. Novinkou je možnosť realizovať platby na produkty skupiny ING. Naviac sa odstraňuje minimálny limit pre úročenie peňazí na ING Konte - výnimočným úrokom 3,3 % p.a. sa tak bude zhodnocovať každá uložená koruna.

Od februára 2007 se menia podmienky pre nastavenie transakčných účtov, na ktoré je možné prevádzať prostriedky z účtu ING Konto. Finančné prostriedky z účtu ING Konto bude možné zasielať minimálne na 1 a maximálne na 3 externé účty, ktoré budú označené ako Transakčné účty.

Klientom sa navyše umožní hradiť pre seba a svojich blízkych platby za životné poistenie a investovať do podielových fondov v rámci ING s využitím rozšírených transakčných účtov označených ako ING transakčné účty. V tejto časti si klient nadefinuje a uvedie variabilné symboly na vybrané produkty ING, ktoré budú slúžiť na prevod z účtu ING Konto.

ING ruší minimálny zostatok pre úročenie, ktorý bol doteraz 331,93 € / 10 000 SKK. Znamená to, že akýkoľvek zostatok bez ohľadu na jeho výšku, t.j. každá uložená koruna, bude úročený aktuálnou sadzbou (v súčasnosti 3,30% p. a.), ktorá je jednou z najvyšších sadzieb na trhu.

ING Konto, najvýhodnejšie úročený sporiaci účet v Slovenskej republike, teraz ponúka klientom úročenie 3,30 % p.a. Záujem o tento produkt dokazuje celková výška vkladov, ktorá už presiahla 146 219 212,64 € /  4 405 000 000 SKK. Počet klientov k 31. 1. 2007 dosiahol 27 900 a priemerný zostatok na ING Konte bol 5 236,44 € / 157 753 SKK. Okrem výnimočného úročenia účet ING Konto charakterizuje možnosť okamžitého výberu peňazí bez výpovednej lehoty (čo ho zásadne odlišuje od termínovaných vkladov) alebo nulové poplatky za zriadenie, vedenie účtu či realizáciu transakcií. Založiť účet ING Konto si môžu klienti vyplnením elektronického interaktívneho formulára na stránkach www.ing.sk, cez kontaktné centrum ING, na linke 0850 111 464 či zaslaním vyplneného formulára, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach. Návšteva pobočky teda nie je pre založenie ING Konta nevyhnutne nutná, klient môže všetko vybaviť z pohodlia domova.

Kontakt: Neopublic Porter Novelli, Michala Jurkovičová, +421 903 905 658,

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.