Zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti ING Životná poisťovňa, a.s.

Zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti ING Životná poisťovňa, a.s.

Valné zhromaždenie spoločnosti ING Životná poisťovňa, a.s., ktoré sa konalo dňa 17. apríla 2007 vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie doterajšieho predsedu predstavenstva Frans Jan van der Enta zo dňa 17. januára 2007.

Zároveň valné zhromaždenie zvolilo do funkcie predsedu predstavenstva Annu Huščavovú. Ďalšími členmi predstavenstva sú Zuzana Adamová a Rudolf Kypta.

Počnúc dňom 17. apríl 2007 bola Anna Huščavová menovaná predstavenstvom spoločnosti za generálnu riaditeľku spoločnosti ING Životná poisťovňa, a.s.

Valné zhromaždenie spoločnosti taktiež odvolalo doterajšieho člena dozornej rady Györgya M.B. Bordása a zvolilo nového člena dozornej rady Robina Frederica Mariu Buijsa.

Kontakt: Neopublic Porter Novelli, Michala Jurkovičová, +421 903 905 658,

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa a.s., ING Dôchodková správcovská spoločnosť a.s., ING Tatry-Sympatia d.d.s, a.s., ING Management Services, s.r.o., a ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky.