Zmeny vo Výkonnej rade ING Retail ČR/SR

Zmeny vo Výkonnej rade ING Retail ČR/SR

Vo Výkonnej rade ING Retail ČR/SR dôjde s platnosťou 1. februára k zmenám.

 

Člen Výkonnej rady ING Retail ČR/SR a Generálny riaditeľ pre životné poistenie a dôchodky v SR Frans van der Ent využije v rámci ING Group novú profesijnú možnosť a zmení pôsobisko. Pred nástupom do novej funkcie absolvuje kurz na IMD Business School v Lausanne vo Švajčiarsku, jednej z celosvetovo najprestížnejších inštitúcií pre manažérske vzdelávanie.

 

V priebehu januára 2007 budú kompetencie Fransa van der Enta rozdelené medzi ostatných členov Výkonnej rady.

 

„Rád by som využil túto príležitosť, aby som vyjadril ako si cením tvrdú prácu prácu a výsledky, ktoré sme dosiahli len zásluhou Fransa van der Enta. Zaslúžil sa o získanie a integráciu ING Tatry-Sympatia, založenie ING DSS a odštartovanie spolupráce s maklérskymi spoločnosťami.“, uviedol Dick Okhuijsen, predseda Výkonnej rady ING Retail ČR/SR a CEO ING ČR/SR.

 

S platnosťou od 1. januára 2007 predajná sieť ING Tatry-Sympatie a maklérska oblasť prejdú do kompetencie Anny Huščavovej, členky Výkonnej rady ING Retail ČR/SR a Generálnej riaditeľky Retail SR. Od tohto dátumu Anna Huščavová prevezme zodpovednosť za všetky predajné aktivity. Od 1. februára bude zodpovedná aj za oblasť marketingu a komunikácie v SR. Oblasť vývoja produktov životného poistenia, DSS a DDS ako aj súvisiace oddelenia budú riadené Robinom Buijsom, členom Výkonného výboru a Generálnym riaditeľom marketingu a distribúcie ČR/SR. Oddelenie Ľudských zdrojov bude hierarchicky patriť pod vedenie Anny Huščavovej a funkčne priamo pod predsedu a CEO ING CR/SR Dicka Okhuijsena.

Kontakt:

Hilda Rubintová, ING Životná poisťovňa
+421 2 5931 3580,

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.