Doplnkové poistenie operácie z dôvodu choroby (OZCH_02)

Doplnkové poistenie operácie z dôvodu choroby poskytuje finančné prostriedky v prípade ochorenia, ktoré si na svoju liečbu vyžaduje operatívny zákrok. Kryje široký rozsah operácií vrátane bežných operácií, ako napríklad odstránenie kŕčových žíl, slepého čreva, žlčníka, odstránenie mandlí a podobne.

Poistná udalosť

Podstúpenie operácie definovanej v Tabuľke náhrad pre toto doplnkové poistenie. Doplnkové poistenie kryje viac ako 100 konkrétnych operačných zákrokov a zároveň kryje aj operačné zákroky z dôvodu choroby, ktoré nie sú presne špecifikované, ale poistený ich podstúpi chirurgickým zákrokom a tento zákrok vyžadoval hospitalizáciu minimálne 1 polnoc. 

Poistné plnenie

Poistné plnenie sa vypláca vo výške príslušného percenta z poistnej sumy podľa konkrétneho operačného zákroku. V priebehu dvoch po sebe idúcich rokov je možné vyplatiť v súčte 200 % dohodnutej poistnej sumy.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner