Doplnkové poistenie práceneschopnosti (PN28_01)

Doplnkovým poistením práceneschopnosti si zabezpečíte výplatu dennej dávky v prípade, že vás choroba alebo úraz prinútia byť práceneschopným a nie ste tak schopný z lekárskeho hľadiska vykonávať svoju bežnú pracovnú činnosť. Poistné plnenie je možné použiť na pokrytie liečebných, ale aj bežných výdavkov, akými sú nájom, splátky hypotéky, účty či leasing.

Poistná udalosť

Lekársky potvrdená pracovná neschopnosť poisteného, kedy poistený nemôže podľa lekárskeho rozhodnutia žiadnym spôsobom vykonávať a ani nevykonáva svoje zamestnanie alebo samostatne zárobkovú činnosť ani riadiacu alebo kontrolnú činnosť.

Poistné plnenie

Poistné plnenie sa vypláca vo výške dennej dávky od 1. dňa práceneschopnosti v prípade, že je včas nahlásená. Maximálny limit poistného plnenia na jednu poistnú udalosť je až 600 dní, pričom práceneschopnosť musí trvať minimálne 28 dní.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner