Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičný profil

Fond je určený na strednodobé až dlhodobé investovanie a vytvára šancu pre vyššie zhodnotenie. Ocení ho najmä typ vyváženého klienta, ktorý stredne toleruje riziko a uprednostňuje vyváženú mieru rizika s predpokladom zaujímavého výnosu.

invest

Rizikový profil

Fond  ponúka stredne nízku úroveň  investičného rizika. Majetok fondu tvoria najmä menej rizikové aktíva s pevným výnosom, hotovosť na bežnom účte a na termínovaných vkladoch za účelom zabezpečenia potrebnej likvidity a viac rizikové akciové investície. 

Zloženie portfólia

Viac informácií

Fond sa zameriava najmä na nákup dlhopisových a akciových podkladových fondov, ktorých podiel určuje manažér fondu v súlade s povolenými triedami aktív s cieľom dosahovania výnosov v strednodobom horizonte (5-7 rokov). V rámci akciovej zložky portfólia fond investuje najmä do akciových podkladových fondov, zameraných na akcie európskych a amerických spoločností. Pomer akciovej a dlhopisovej zložky sa mení v závislosti od situácie na kapitálových trhoch s cieľom zabezpečiť primeraný výnos a riziko. Primárne sa majetok do akciových nástrojov investuje s cieľom dosahovať výnos z trhovej kapitalizácie, nie je však vylúčené ani dosahovanie výnosov prostredníctvom dividendy. V rámci dlhopisovej časti portfólia fond investuje predovšetkým do dlhopisových podkladových fondov, ktoré sa zameriavajú na investície do štátnych a korporátnych dlhopisov denominovaných v mene EUR. Z teritoriálneho hľadiska je podstatná časť dlhopisových aktív investovaná v krajinách Európskej únie.

  • 0-20 % Peňažné investície
  • 20-70 % Dlhopisové investície
  • 20-70 % Akciové investície
  • 0-20 % Iné investície

Do finančného fondu Aegon Balansovaný fond boli presunuté finančné prostriedky týchto zrušených fondov (distribútor Partners Group SK): AEGON CREO, AEGON Global AMI, Aegon Success Absolute, Vyvážený finančný fond, Multibrand -Global Changes, Pioneer Euro Strategic Bond Fund, TAM Conservative, TAM Harmonic, TAM Strategic.

Komentár investičného manažéra

 

Zobraziť správu

Ponuka finančných fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy