Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu

Domov / Občania / Životné poistenie / Finančné fondy / Konzervatívny fond


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičný profil

Fond je určený pre konzervatívneho klienta, ktorý uprednostňuje istejší spôsob investovania a preferuje nižšiu mieru rizika s predpokladom nižšieho, ale stabilnejšieho výnosu. Odporúčame ho klientom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne troch rokov.

questionnaire

Rizikový profil

Fond ponúka nízku mieru investičného rizika. Majetok fondu tvoria menej rizikové aktíva s pevným výnosom a hotovosť na bežnom účte a na termínovaných vkladoch za účelom zabezpečenia potrebnej likvidity.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Fond sa zameriava najmä na nákup dlhopisových podkladových fondov a ETF, investujúcich do bezpečnejších nástrojov, predovšetkým do štátnych dlhopisov denominovaných v mene EUR, prevažne s investičným ratingom od ratingovej agentúry (Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch). Z teritoriálneho hľadiska je podstatná časť aktív investovaná v krajinách Európskej únie. Aktuálny podiel jednotlivých finančných nástrojov určuje manažér fondu, podľa aktuálnej trhovej situácie, s cieľom dosahovania stabilných výnosov v strednodobom horizonte (3 a viac rokov).

  • 0-100 % Peňažné investície
  • 0-100 % Dlhopisové investície

Do finančného fondu Aegon Konzervatívny fond boli presunuté finančné prostriedky týchto zrušených fondov: Konzervatívny finančný fond, Zaistené portfólio, Aegon EuroExpress Investment Fund, Pioneer Euro Bond Fund, Pioneer Euro Short Term Fund, TAM - Dlhopisový fond.

Komentár investičného manažéra

 

Zobraziť správu

Ponuka finančných fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fond