Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičný profil

Fond je určený na dlhodobé investovanie (10 rokov a viac) a vytvára priestor pre vysoké zhodnotenie. Ocení ho najmä dynamický typ klienta, ktorý akceptuje vysoké riziko kolísania hodnoty fondu a uprednostňuje šancu na vysoké zhodnotenie investície.

invest

Rizikový profil

Fond ponúka strednú úroveň investičného rizika. Majetok fondu tvorí najmä menej riziková hotovosť na bežnom účte a na termínovaných vkladoch za účelom zabezpečenia potrebnej likvidity a viac rizikové akciové investície.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Fond sa zameriava najmä na nákup akciových podkladových fondov a ETF, ktorých podiel určuje manažér fondu v súlade s povolenými triedami aktív s cieľom dosahovania výnosov v dlhodobom horizonte (10 a viac rokov). Fond investuje najmä do akciových podkladových fondov, resp. ETF, zameraných na akcie spoločností z vyspelých krajín (západná Európa, USA a Japonsko). Primárne sa majetok do akciových nástrojov investuje s cieľom dosahovať výnos z trhovej kapitalizácie, nie je však vylúčené ani dosahovanie výnosov prostredníctvom dividendy.

  • 0-20 % Peňažné investície
  • 0-20 % Dlhopisové investície
  • 50-95 % Akciové investície
  • 0-20 % Iné investície

Do finančného fondu Aegon Rastový fond boli presunuté finančné prostriedky týchto zrušených fondov: Rastový finančný fond, Aegon Success Relative, Aegon Dlhodobý fond, Pioneer European Equity Target Income, Aegon Climate Change Investment Fund, Pioneer Core European Equity Fund, Pioneer Global Select Fund, Pioneer Top European Players Equity Fund, Pioneer U.S. Pioneer Fund.

Komentár investičného manažéra

 

Zobraziť správu

Ponuka finančných fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy