Vy rozhodujete, akým spôsobom sa budú vaše peniaze v investičnom životnom poistení zhodnocovať

Ak sa vaše investičné zámery zmenia, vašu novú investičnú stratégiu môžete zrealizovať kedykoľvek, podľa vlastného rozhodnutia.


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičný profil

Fond je určený na stredno až dlhodobé investovanie (7 rokov a viac) pre dynamický typ klienta, ktorý uprednostňuje investíciu do finančných nástrojov zameraných na realitný sektor a ktorý akceptuje riziká spojené s investovaním do realít.

questionnaire

Rizikový profil

Fond ponúka nízku úroveň investičného rizika. Majetok fondu tvorí najmä menej riziková hotovosť na bežnom účte a na termínovaných vkladoch za účelom zabezpečenia potrebnej likvidity a viac rizikové realitné investície.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Fond sa zameriava najmä na nákup realitných podkladových fondov a realitných ETF, ktorých podiel určuje manažér fondu v súlade s povolenými triedami aktív, s cieľom dosahovania výnosov v stredno až dlhodobom horizonte (7 a viac rokov). Do majetku fondu sa nakupujú predovšetkým realitné podkladové fondy a ETF, ktoré sú spravované príslušnými správcovskými spoločnosťami podľa Zoznamu správcovských spoločností a zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

  • 0-100 % Peňažné investície
  • 0-20 % Dlhopisové investície
  • 0-50 % Akciové investície
  • 0-95 % Iné investície

Komentár investičného manažéra

 

Zobraziť správu

Ponuka finančných fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy