Späť

Ruším poistnú zmluvu a žiadam o výplatu odkupnej hodnoty.

Overenie totožnosti nie je potrebné 

Vašu totožnosť môže overiť:

  • notár, matrika alebo obecný úrad
  • alebo môžete využiť kvalifikovaný elektronický podpis

Vašu totožnosť môže overiť:

  • notár, matrika alebo obecný úrad