Mať dôchodok vo vlastných rukách sa oplatí

Prečo je II. pilier potrebný?

Vysvetlenie je jednoduché – je to ľahká matematika. Naša populácia starne: stále pribúda počet dôchodcov a rodí sa stále menej detí. V budúcnosti tak nebudeme mať dostatok pracujúcich (a teda ani dosť daňových poplatníkov), aby štát dokázal udržať súčasnú výšku dôchodku pre všetkých starnúcich.

II. pilier pomáha každému sporiť si na svoj vlastný dôchodok

 • nemusíte sa spoliehať iba na dôchodok od štátu
 • výška budúcich dôchodkov z I. piliera, ktorú komunikuje Sociálna poisťovňa, nie je garantovaná
 • zlý demografický vývoj prinesie tlak na znižovanie dôchodkov z I. piliera a zvyšovanie dôchodkového veku
 • I. pilier je už v súčasnosti v strate a na výplatu dôchodkov si požičiava
 • vaše úspory v II. pilieri budú až do odchodu na dôchodok rásť vďaka novým príspevkom a zhodnoteniu
Súčasnosť

Súčasnosť (r. 2021)

Na Slovensku dnes pripadá na 1 dôchodcu 2,4 pracujúcich.

Budúcnosť

Budúcnosť (r. 2040) - keď budete na dôchodku vy

O 20 rokov pripadne na 1 dôchodcu 1 pracujúci.

Je rozvážne spoliehať sa iba na štátom vyplácaný dôchodok?

NN hovorí NIE, pretože:

Peniaze

účasťou v II. pilieri sa časť povinných odvodov stáva vaším osobným vlastníctvom

Kalkulačka

rozdelenie rizika medzi dva piliere – dôchodok vyplácaný od štátu a dôchodok vyplácaný z vašich úspor v NN DSS

Graf

II. pilier prostriedky zhodnocuje investovaním a výnosy vám vypláca

 • vami určené oprávnené osoby alebo dedičia nadobudnú vaše úspory v prípade vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku v súlade so zákonom
 • II. pilier je ekonomicky sebestačný a vytvára ponuky na dôchodky na základe individuálne nasporenej sumy, dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať
 • máte možnosť kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor v  dôchodkových fondoch, a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
 • dobrovoľné príspevky môžu zvýšiť váš budúci dôchodok
 • sporením v negarantovaných fondoch môžete získať zaujímavé zhodnotenie vašich prostriedkov a zároveň máte väčšiu šancu zvýšiť si budúci dôchodok
 • S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu.

Online

Uzavrieť II. pilier on-line

V NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti si môžete II. pilier uzatvoriť aj on-line.

Uzatvoriť zmluvu

Telefón

Uzavrieť II. pilier telefonicky

V NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti si môžete II. pilier uzatvoriť aj prostredníctvom našej Klientskej linky: 0850 111 464

Pondelok – Piatok: 8.00 – 18.00 hod.

Finančný agent

Uzavrieť II. pilier osobne s finančným agentom

V NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti si môžete II. pilier uzatvoriť aj osobne s finančným agentom. Dohodnite si schôdzku s ním prostredníctvom nášho on-line Klientskeho formulára.

Nemáte ešte uzatvorený III. pilier?

V NN Tatry - Sympatia vám ponúkame aj doplnkové dôchodkové sporenie

S nami si môžete užívať jeseň života plnými dúškami

Doplnkové dôchodkové sporenie

Zamyslite sa nad výhodami III. piliera. Rozloženie rizika medzi viaceré dôchodkové piliere vám môže priniesť vyššiu životnú úroveň na dôchodku.

Súkromné sporenie

Súkromné sporenie je predmetom dedenia

Sporenie na vlastnom dôchodkovom účte - dediteľnosť nasporenej sumy v prípade úmrtia

Príspevok zamestnávateľa

Príspevok zamestnávateľa

Do III. piliera vám môže prispievať váš zamestnávateľ

Fondy podľa vlastného výberu

Fondy podľa vlastného výberu

Sporenie v doplnkovom dôchodkovom fonde zvolenom podľa vlastného uváženia

V NN Tatry - Sympatia si môžete III. pilier uzatvoriť aj on-line.

Uzatvoriť zmluvu