Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

2005 - Správa o hospodárení k 31.12.2005

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2005 - skrátená verzia

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2005 - kompletná verzia

Dôchodkové fondy

Polročná správa o hospodárení s majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2005 - kompletná verzia