Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

2008 - Správa o hospodárení k 31.12.2008

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2008 - kompletná verzia.

Prílohy k ročnej správe 2008

Dôchodkové fondy

Ročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2008 - kompletná verzia.

SOLID, konzervatívny d.f.

Prílohy k ročnej správe 2008

BALANS, vyvážený d.f.

Prílohy k ročnej správe 2008

VITAL, rastový d.f.

Prílohy k ročnej správe 2008